Zář 092017
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání, který je věnovaný kvalitativní komparativní analýze. Na semináři vystoupí Laura Perry, PhD. z Murdoch University v Perthu (Austrálie), která představí tento metodický přístup čerpající ze silných stránek kvantitativních i kvalitativních metod specificky vzhledem k možnostem využití v pedagogickém výzkumu.
Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce.
Seminář proběhne v anglickém jazyce bez tlumočení a uskuteční se ve čtvrtek 21. září od 14:00 v Myslíkově 7, učebna M103.

Prosíme Vás o registraci na e-mailové adrese jaroslava.simonova@pedf.cuni.cz.