Bře 292019
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář ÚVRV věnovaný etice a výzkumu v sociálních vědách. Na semináři vystoupí PhDr. Roman Švaříček, Ph.D., odborný pracovník a zástupce ředitele Ústavu pedagogických věd FF MU a člen Etické komise pro výzkum Masarykovy univerzity.

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna od 15:00 ve Velkém sále PedF UK, Magdalény Rettigové 4.

Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce.

Prosíme Vás o registraci na e-mailové adrese dominik.dvorak@pedf.cuni.cz.

Jaroslava Simonová