Čvn 102019
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář ÚVRV věnovaný dnešnímu pojetí cílů a obsahu vzdělávání v zahraničí. Na semináři vystoupí RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D., Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. a Mgr. Jakub Holec.

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 20. června od 14:00 v posluchárně M209, PedF UK, Myslíkova 7.

Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce.

Prosíme Vás o registraci na e-mailové adrese jaroslava.simonova@pedf.cuni.cz.

S přáním hezkého dne

Jaroslava Simonová