Říj 182019
 

Hostem ÚVRV je tento týden významný odborník na srovnávací pedagogiku, profesor Gerald K. LeTendre (Penn State University, USA), který přednese příspěvek na téma „Nastavení vzdělávací politiky ve vztahu k učitelům v zemích Jihovýchodní Asie a ve Skandinávských zemích: Výběr případů pro teoretickou případovou studii.

Přednáška kromě poskytnutí základních informací o vývoji politik ve vztahu k učitelům ve vybraných zemích (Japonsko, Taiwan, Jižní Korea, Singapur, Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko – např. převádění učitelské přípravy na univerzity, zavádění programů certifikace učitelů aj.) bude také přínosná z hlediska teorií využívaných v rámci srovnávací pedagogiky/sociologie. Je zde tedy možnost se seznámit s World Culture Theory a dalšími teoriemi, kdy si autor klade otázku, „Čeho je jedna země případem v rámci srovnávacích studií?“ Nejde tedy jen o práci zaměřenou na politiky ovlivňující práci učitele (přípravné vzdělávání a certifikace), ale také o teoretické ukotvení srovnávacích studií.

Přednáška proběhne na ÚVRV (Myslíkova 7, učebna M209) ve čtvrtek 24.10. od 14,30 hod. Pozvánku s bližšími informacemi naleznete zde.

V pátek profesor LeTendre, který je zároveň editorem impaktovaného časopisu American Journal of Education a zároveň působí v mezinárodních redakčních radách i dalších významných časopisů, povede workshop pro doktorandy a další zájemce o publikování a o průběhu recenzního řízení ve významných časopisech v oboru Education. V rámci workshopu se zaměří na to, jak hodnotit kvalitu časopisů, jak probíhá recenzní řízení v časopisech, ale také jak napsat kvalitní abstrakt článku a jaké strategie volit pro zvýšení úspěšnosti v publikování v zahraničních časopisech.

Tento seminář je doporučen všem doktorským studentům, ale mohou se jej zúčastnit také pracovníci fakulty i další zájemci. Proběhne v pátek 25.10. od 10,00 hod. na ÚVRV (Myslíkova 7, učebna M209). Bude prostor prokladení otázek přednášejícímu či sdílení zkušeností z publikování i mezi studenty. Podrobnou pozvánku naleznete zde.

Na obě akce se prosím registrujte na adrese jaroslava.simonova@pedf.cuni.cz.