Úno 072020
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na seminář prezentující výsledky akčních výzkumů, které vzešly ze spolupráce deseti dvojic učitelů MŠ, ZŠ a SŠ a akademických pracovníků PedF UK. Akční výzkumy byly realizovány v rámci projektu Podpora pregraduálního vzdělávání na PedF UK č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006965.

Seminář se uskuteční 13.-14. února od 15:00 v učebně M103, PedF UK, Myslíkova 7, je také možné účastnit se jenom vybraných prezentací.

Podrobnější program naleznete v příloze.

Prosíme Vás o přeposlání této pozvánky kolegům, pro které by seminář mohl být zajímavý a také o registraci zájemců o účast na adrese jaroslava.simonova@pedf.cuni.cz.

S přáním hezkého dne

David Greger a Jaroslava Simonová

ÚVRV PedF UK Praha

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání

Myslíkova 7

110 00 Praha 1