Školní vzdělávání ve Francii

 

Analyticko-srovnávací studie Školní vzdělávání ve Francii je sedmou publikací řady Školní vzdělávání v zahraničí. Studie zachovává obdobnou strukturu jako dřívější publikace v řadě, metodologicky se však kromě studia odborné literatury opírá také o vlastní empirická data autorů. Důraz je kladen na hlavní problémové okruhy školního vzdělávání. Čeští autoři Vít Šťastný a Zuzana Svobodová poskytují pohled na francouzský vzdělávací systém „zvenku“, pohled „zevnitř“ pak zprostředkovává renomovaný francouzský výzkumník a sociolog vzdělávání Jean-Yves Rochex, který se v poslední kapitole zaměřuje na vývoj a současný stav vzdělanostních nerovností ve Francii.

Knihu lze zakoupit zde.