Prix Gallica

Studentka KFJL Pavlína Široká, která úspěšně absolvovala studium francouzského jazyka a literatury (v kombinaci s českým jazykem) diplomovou prací s názvem Les nouvelles approches dans la métodologie didaktique de FLE (Nové přístupy v metodologii výuky francouzštiny jako cizího jazyka) získala 3. místo v soutěži Prix Gallica 2019. Slavnostní ceremoniál s předáváním cen se uskutečnil 20. března 2019 v Černínském paláci.

Prix Gallica je soutěž o nejlepší diplomovou/doktorskou práci, vyhlašována každoročně Asociací Gallica.

Asociace Gallica je nevýdělečná organizace sdružující vysokoškolské vyučující francouzštiny působící na českých univerzitách (na katedrách a v ústavech francouzštiny, romanistiky, překladatelství a tlumočnictví), ať už v oblasti jazykovědy, literatury, didaktiky či překladatelství. Asociace byla založena v roce 2000 a reprezentuje všech 11 vysokoškolských center, jež v současné době školí budoucí vyučující francouzštiny na základních a středních školách a univerzitách, a dále překladatele, tlumočníky a budoucí vědce.

Srdečně gratulujeme!

 

Cena byla předána O. Nádvorníkovou, předsedkyní asociace Gallica. Ocenění za naši studentku převzala její maminka.