Cairn.info, nejrozsáhlejší e-časopisecká kolekce ve francouzštině

Logo

 

Zpřístupňuje přes 500 vědeckých časopisů od 130 francouzských, belgických a švýcarských vydavatelství, jako jsou Presses universitaires de France, Armand Colin, Lavoisier, Gallimard, Le Seuil, La Documentation française, Vrin, Le Cerf, Editions de l’EHESS, ENS, EDP, ESKA , Klincksieck a Les Belles Lettres. Kolekce je k dispozici buď v plném rozsahu anebo v tematicky zaměřených podsouborech, tzv. Bouquets. Bližší informace naleznete na webu cairn.info anebo v českém jazyce na stránce aip.cz.

Přístup je pro PedF do 25.4.2020 zde.