Led 232019
 
Zveřejňujeme seznam příspěvků pracovníků ÚVRV publikovaných v roce 2018 v impaktovaných časopisech. Všechny články Vám doporučujeme k přečtení!