Říj 192020
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář ÚVRV věnovaný souvislostem mezi stínovým a školním vzděláváním. Seminář povedou PhDr. Vít Šťastný, Ph.D., PhDr. Martin Chvál, Ph.D. a prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc. z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK.

Seminář se uskuteční v úterý 3. listopadu od 13:00 on-line pomocí aplikace ZOOM: https://cuni-cz.zoom.us/j/8970073449, meeting-ID: 897 007 3449.

Podrobnější informace naleznete v pozvánce.

S přáním hezkého dne

Jaroslava Simonová
PedF UK Praha