Dub 122022
 

Právě vychází závěrečná zpráva studie ÚVRV: Hejného metoda výuky matematiky v mezinárodním výzkumu TIMSS

Autoři: David Greger, Martin Chvál, Patrícia Martínková, Eva Potužníková, Petr Soukup, Naďa Vondrová

Tato zpráva představuje výsledky sekundárních analýz dat z mezinárodních šetření TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 2015 a 2019 ve vztahu k Hejného metodě výuky matematiky. Kromě běžně dostupných dat z TIMSS byly využity informace o používané metodě výuky, které zjišťovala Česká školní inspekce jako národní doplněk sběru dat pro jednotlivé třídy zapojené do testování.