Pro 072021
 

Náš pracovník PhDr. Vít Šťastný, Ph.D. získal nový projekt Grantové agentury České republiky s názvem Poptávka rodičů po stínovém vzdělávání: kontexty, procesy, determinanty a konsekvenceProjekt bude řešen v letech 2022 – 2024 ve spolupráci s dr. Nutsou Kobakhidze z Centra komparativních výzkumů vzdělávání (Comparative Education Research Centre) Univerzity Hongkong. 

Cílem projektu je zkonstruovat komplexní (zakotvenou) teorii, která by vysvětlovala proces rozhodování rodičů o (ne)využití různých druhů či typů soukromého doučování v souvislosti s různými životními situacemi, okolnostmi, postoji a kontexty.