Pro 102022
 

Dne 7.12.2022 proběhl na ÚVRV odborný seminář na téma: Jak jsme se posunuli s „velkou“ revizí RVP ZV: bilance dosavadní cesty, otevřená a kontroverzní témata

Přednášející: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.

7. 12. 2022

záznam ze semináře

Na podzim roku 2021 se konala na pedagogických fakultách českých univerzit série seminářů k různým aspektům připravované revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Zapojila se i PedF UK. Od té doby vznikl dokument Hlavní směry revize RVP ZV, proběhla k němu veřejná diskuse, dokument byl upraven, ale některá témata zůstala otevřená (zejména vhodnost vymezení jádrového učiva). Vznikly odborné skupiny při Národním pedagogickém institutu. Nastoupil nový ministr školství, který opakovaně v médiích vyjádřil své přání pojmout revizi radikálněji. Ale také se v Evropě výrazně změnil politický, ekonomický a sociální kontext. Co se za rok v revizi podařilo, nakolik s tím jsou různí aktéři spokojeni, co nás asi čeká dále?