Lis 232023
 

Naše pracovnice Mgr. Eva Potužníková, Ph.D. obdržela cenu za mimořádné výsledky ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti související se studiem. 

Přínos disertace dr. Potužníkové s názvem „O měření přidané hodnoty ve vzdělávání“ spočíval mimo jiné v dovedení do aplikace ve formě výrazného vylepšení reportování výsledků z testování České školní inspekce ke školám. Nově totiž sleduje sociální složení žáků. Výsledky této naší spolupráce se dostaly do téměř každé základní školy. 

Blahopřejeme k získání této prestižní ceny a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Více info o předávání cen zde:
https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/tiskove-zpravy

Lis 132023
 

Přijímací řízení na střední školy v uplynulém školním roce bylo provázeno velkou mediální pozorností a dotklo se intenzivně mnoha žáků devátého ročníku a jejich rodin.

Výzkumníci z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Národního institutu SYRI proto ve spolupráci se Středočeským krajem a hlavním městem Prahou zrealizovali výzkum s cílem zmapovat průběh a výsledky přijímacího řízení na střední školy.

Kompletní zpráva s hlavními zjištěními z tohoto výzkumu je ke stažení zde.

Zář 202023
 

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop zaměřený na nové metody zpracování dat ze standardizovaných znalostních testů. Workshop je určen pro odbornou veřejnost z řad tvůrců testů, akademických pracovníků, zástupců MŠMT, přímo řízených organizací, škol a dalších odborníků, kteří se podílejí na vývoji znalostních testů nebo pracují s výsledky testování.

Workshop se bude konat v pondělí 23. 10. 2023 od 9:00 do 13:00 hod. v sálu č. 205 v hlavní budově Akademie věd ČR,  Národní 3, 110 00 Praha 1.

Těšíme se na viděnou,
doc. RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D., Ústav informatiky AV ČR, Pedagogická fakulta UK
Mgr. Eva Potužníková, Ph.D., Pedagogická fakulta UK

Více zde. LETÁK zde.