Mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání

 

Nová publikace RNDr. Jany Strakové, Ph.D. nazvaná Mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání: Metodologie, přínosy, rizika a příležitosti přináší informace o historickém vývoji mezinárodních výzkumů, jejich metodologii a zpracování získaných dat. Zároveň hledá odpovědi na otázky, do jaké míry je kritika výzkumů oprávněná, co užitečného výzkumy přinesly a kde mohou potenciálně škodit, v čem je možno se z nich poučit a kde je naopak třeba se mít na pozoru.

Text knihy ke stažení zde.