Když výzkum mění praxi

 

Když výzkum mění praxiKniha Když výzkum mění praxi: Deset příběhů učitelů a akademiků zapojených do akčního výzkumu je určena především učitelům z praxe, studentům učitelství a akademikům, kteří se zajímají o akční výzkum, případně jej sami chtějí vyzkoušet. Nepropojenost světa pedagogického výzkumu a učitelské praxe, jak je vyjádřena metaforou na obálce, je mnohdy terčem kritiky aktérů na obou březích a jejich vzájemného neporozumění. Akční výzkum v této knize chápeme jako jednu z forem profesního rozvoje učitelů, která propast mezi výzkumem a praxí přemosťuje.

V knize prezentujeme zkušenosti deseti tandemů (učitel a akademik) s realizací akčního výzkumu v průběhu jednoho školního roku. Příběhy pokrývají zkušenosti učitelů s realizací akčního výzkumu na různých stupních vzdělávání (MŠ, 1. i 2. stupeň ZŠ, SŠ) i v různých učebních předmětech (český jazyk a literatura, dějepis, matematika, chemie, německý jazyk, anglický jazyk). Kniha zároveň přináší reflexe toho, co jsme se všichni akčním výzkumem naučili. Tato kniha je také dokladem toho, že chyba je součástí procesů učení se, jak žáků, tak i učitelů. Ne vše se povedlo tak, jak jsme zpočátku plánovali, ne vše jsme zvládli vyhodnotit, ale jsme přesvědčeni, že každý z nás (učitelé, akademici v tandemech, i editoři knihy, které tandemy provázeli a organizovali reflektivní setkávání) jsme se sami i od sebe navzájem hodně naučili. Část toho chceme prostřednictvím této knihy sdílet i s ostatními kolegy a studenty.

Plný text knihy můžete stáhnout zde.

Přílohy k jednotlivým kapitolám lze stáhnout níže:

  • Kapitola 3 Vliv využívání strategie kladení otázek na porozumění žáků / jejich motivaci ke čtení
  • Kapitola 6 Komplexní výuková hra ve výuce dějepisu
  • Kapitola 7 Podpora autoregulovaného učení v montessori třídě
  • Kapitola 9 Význam a možnosti sebehodnocení pro rozvoj matematické gramotnosti