Výuková činnost

 

a) Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání se podílí na výukové činnosti jiných kateder:

Centrum školského managementu

Úvod do řízení pedagogického procesu (prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.)

Srovnávací pedagogika (prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.)

Katedra pedagogiky

Pedagogicko-psychologická praxe s pedagogickou a psychologickou reflexí (vyučující PhDr. Karel Starý, Ph.D.)

Katedra psychologie

Kvantitativní metodologie II (PhDr. Martin Chvál, Ph.D.; PhDr. David Greger, Ph.D.)

Katedra české literatury

Teorie literatury (vyučující PhDr. Veronika Laufková)

Literatura pro děti a média (vyučující PhDr. Veronika Laufková)

Vybraná témata z knihovnictví (vyučující PhDr. Veronika Laufková)

b) Pracovníci Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání každoročně vypisují nabídku volitelných kurzů pro studenty v prezenční i kombinované formě studia:

Pro studenty v prezenční formě studia

Kurikulum a učebnice (vyučující RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.)

Kvalitativní metody v pedagogickém výzkumu (vyučující PhDr. Karel Starý, Ph.D.)

Spravedlivost ve vzdělávání (vyučující PhDr. David Greger, Ph.D.)

Pro studenty v kombinované formě studia

Kurikulum a učebnice (vyučující RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.)

Kvalitativní metody v pedagogickém výzkumu (vyučující PhDr. Karel Starý, Ph.D.)

Spravedlivost ve vzdělávání pro studenty (vyučující PhDr. David Greger, Ph.D.)

Věda a technika pro děti (vyučující RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.)

c) Pracovníci Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání vyučují ve dvou kurzech v rámci programu ERASMUS:

Equity in Education (vyučující PhDr. David Greger, Ph.D.)

Introduction to Pedagogy (garant kurzu PhDr. David Greger, Ph.D.)

Katedrálním koordinátorem pro studenty programu Erasmus+ je Mgr. Vít Šťastný, Ph.D. (vit.stastny@pedf.cuni.cz), Myslíkova 7, 1. patro, kancelář M106