PRIMUS Centrum meta-výzkumu vzdělávání

 

Registrační číslo: PRIMUS/20/HUM/009

Hlavní řešitel: Ivan Ropovik

Řešitelský tým: David Greger, Vít Šťastný, Dominik Dvořák, Matúš Adamkovič, Shujing Cui, Gabriel Baník, Ben Šimsa

Abstrakt:

Jelikož efektivita vzdělávání má rozsáhlé společenské dopady, veškeré změny ve vzdělávacích politikách by měly být podloženy spolehlivými empirickými důkazy. Publikované studie však představují zkreslený vzorek realizovaných studií. Značná systematická absence negativních výsledků je tak jedním z nejvážnějších problémů mnohých empirických věd, brání pokroku ve vzdělávací teorii a může snadno vést k implementaci neefektivních nebo dokonce negativně působících vzdělávacích praktik. Cílem navrhovaného projektu je vytvořit platformu pro meta-výzkum reliability publikovaných důkazů v edukačním výzkumu. Ten zahrnuje (1) rozsáhlé systematické mapování metodologické kvality vlivných meta-analýz, které jsou obvykle považovány za esenciální pro adresování důležitých otázek edukace, (2) kvantitativní reevaluace těchto výzkumných syntéz při korekci publikačního zkreslení a (3) empirické studie výzkumných postupů a přesvědčení vedoucích k zkreslení a nereprezentativnost publikovaného edukačního výzkumu.