May 032017
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář, který je věnovaný fenoménu stínového vzdělávání (shadow education) v České republice. Na semináři vystoupí Mgr. Vít Šťastný, Ph.D. z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK Praha.
Seminář se uskuteční v úterý 16. května od 13:00 v učebně M006, Myslíkova 7.
Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce.

Prosíme Vás o registraci na e-mailové adrese jaroslava.simonova@pedf.cuni.cz.

Jan 252017
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář, který je věnovaný problémům kurikulární reformy na Slovensku v širších sociokulturních a politických souvislostech. Na semináři vystoupí doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD. z Centra edukačního výzkumu Pedagogické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici.

Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce.

Seminář se uskuteční ve středu 15. února od 14:30 v Myslíkově 7, učebna M103.

Prosíme Vás o registraci na e-mailové adrese jaroslava.simonova@pedf.cuni.cz.