Sep 192016
 

Při příležitosti 24. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) byly vyhlášeny ceny za pozoruhodné publikační počiny.

V kategorii recenzovaných studií obsadili první místo autoři našeho pracoviště s publikací:

V kategorii monografií získali ocenění ČAPV autoři našeho pracoviště za publikaci:

Autorům k těmto úspěchům blahopřejeme!

Sep 192016
 

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání nabízí pro studenty Univerzity Karlovy volitelné předměty:

 • Equity in Education (OBVP14001, OEBVP14001, vyučující dr. Greger, výuka probíhá v angličtině): 6 K
  • sudé týdny, vždy 8:55-12:00, M306
 • Spravedlivost ve vzdělávání (OKVP14010, vyučující dr. Greger): 5 K
  • 11. 11. 2016 (8:55-15:55), M209 (kurz je určen přednostně pro studenty kombinovaného studia)
 • Kvalitativní metody v pedagogickém výzkumu (vyučující dr. Starý): 5 K
  • pro studenty PS (ON2333V01): čt 14:35-15:55, M209
  • pro studenty KS (OK02333V04): st 19. 10. 15:00-18:00, st 23. 11. 15:00-18:00