Sep 222017
 

VonkovaPrávě vychází publikace Hany Voňkové s názvem Metoda ukotvujících vinět a její využití v pedagogickém výzkumu!

Monografie pojednává o metodě ukotvujících vinět a jejím využití v pedagogickém výzkumu. Přes existující a dobře zdokumentovaný problém heterogenity ve stylu odpovídání na položky je aplikací metody ukotvujících vinět v pedagogice na celosvětové úrovni velmi málo. Tato monografie je vůbec prvním počinem o metodě ukotvujících vinět a jejím využití v pedagogickém výzkumu. Mimo pedagogický výzkum může nalézt též uplatnění ve výzkumu v dalších sociálních vědách jako je psychologie, sociologie a politologie.

Text knihy lze stáhnout zde.

Sep 122017
 

Právě vychází nová analyticko-srovnávací studie Školní vzdělávání ve Francii!

Studie zachovává obdobnou strukturu jako dřívější publikace v řadě Školní vzdělávání v zahraničí, metodologicky se však kromě studia odborné literatury opírá také o vlastní empirická data autorů. Důraz je kladen na hlavní problémové okruhy školního vzdělávání. Čeští autoři Vít Šťastný a Zuzana Svobodová poskytují pohled na francouzský vzdělávací systém „zvenku“, pohled „zevnitř“ pak zprostředkovává renomovaný francouzský výzkumník a sociolog vzdělávání Jean-Yves Rochex, který se v poslední kapitole zaměřuje na vývoj a současný stav vzdělanostních nerovností ve Francii.

Knihu lze zakoupit zde.