Jan 252017
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář, který je věnovaný problémům kurikulární reformy na Slovensku v širších sociokulturních a politických souvislostech. Na semináři vystoupí doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD. z Centra edukačního výzkumu Pedagogické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici.

Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce.

Seminář se uskuteční ve středu 15. února od 14:30 v Myslíkově 7, učebna M103.

Prosíme Vás o registraci na e-mailové adrese jaroslava.simonova@pedf.cuni.cz.

Dec 212016
 

Zimní termín obhajob diplomových prací

Dalibor Neckář – Inovativní formy hodnocení v současné škole se zaměřením na projekt Mapy učebního pokroku

  • Po 9. 1. 2017 12:45, M204
  • Předseda: PhDr. Karel Starý, Ph.D.
  • Členové: PhDr. Martin Chvál, Ph.D., PhDr. Jana Stará, Ph.D., Mgr. Vít Šťastný, Ph.D.