Lis 282018
 

Dne 27. 11. 2018 převzala profesorka Eliška Walterová z rukou ministra školství Ing. Roberta Plagy cenu Milady Paulové. Paní profesorce blahopřejeme a a spolu s ní se těšíme a chceme dále na ústavu v jejích šlépějích rozvíjet srovnávací pedagogiku.

Tematický rozhovor s paní profesorkou si můžete přečíst na stránkách Národního kontaktního centra – gender a věda (zde).

 

Zdroj obrázků: Facebook MŠMT.

Říj 092018
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na odborné semináře, které pořádá Národní ústav pro vzdělávání (projekt PPUČ) ve spolupráci s Ústavem výzkumu a rozvoje vzdělávání. Oba semináře jsou zaměřené na kurikulární reformu v Irsku. První z nich představí hlavní charakteristiky a průběh reformy, včetně praktických zkušeností. Druhý seminář se zaměří na teoretické výkladové rámce a podrobnější analýzu role učitelů. Kurikulární reformu na obou seminářích bude prezentovat Dr. Majella Dempsey z Maynooth University. 

První seminář se uskuteční ve středu 24. října od 10:30 do 12:30 hod. v Myslíkově 7, učebna M006, druhý seminář v pátek 26. října 2018 od 10:00 do 12:00 v malém sále PedF UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1.

Oba semináře proběhnou v anglickém jazyce bez tlumočení.  

Prosíme Vás o registraci na e-mailové adrese jaroslava.simonova@pedf.cuni.cz.

Podrobnější informace naleznete v přiložených pozvánkách: první seminář, druhý seminář. Prezentace k semináři je k dispozici tady.

S přáním hezkého dne

Jaroslava Simonová

Zář 182018
 

ÚVRV otevírá nový předmět Metodologie výzkumu ve vzdělávání  (OPNZ0Z148C) pro studenty učitelství v NMgr., kde pracovníci ÚVRV představí  výzkumy užitečné pro práci učitelů a jejich metodologii, a navíc za to mohou studenti získat 4 kredity!

Zodpovíme například následující otázky: One does not simply argue without evidence

  • K čemu je pedagogický výzkum či výzkum vzdělávání?
  • A lze srovnávat důležitost výzkumů v práci lékaře a učitele?
  • Existují pedagogické fake news?
  • Je zadávání domácích úkolů žákům efektivní výukovou strategií?
  • A co ovlivňuje učení žáků a nač má cenu se zaměřit?
  • Jak se měří klima školní třídy či celé školy a dokáží dotazníky odhalit vztahové problémy ve škole či třídě?
  • Jaké úlohy v maturitách a přijímačkách na SŠ dělají žákům problémy?
  • A jak sestavit dobrý test?

Pokud se chcete dozvědět odpovědi na tyto a mnohé další otázky (viz sylabus kurzu), neváhejte se přihlásit již nyní!

Zdroj použitého obrázku zde.