Dub 052019
 

Dne 4. dubna 2019 proběhl pod záštitou Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání odborný seminář o etice výzkumu v sociálních vědách.
Děkujeme dr. Romanu Švaříčkovi z Masarykovy univerzity v Brně za zajímavý a profesionálně vedený seminář.
Jeho prezentaci můžete stáhnout zde.

 

Bře 292019
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář ÚVRV věnovaný etice a výzkumu v sociálních vědách. Na semináři vystoupí PhDr. Roman Švaříček, Ph.D., odborný pracovník a zástupce ředitele Ústavu pedagogických věd FF MU a člen Etické komise pro výzkum Masarykovy univerzity.

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna od 15:00 ve Velkém sále PedF UK, Magdalény Rettigové 4.

Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce.

Prosíme Vás o registraci na e-mailové adrese dominik.dvorak@pedf.cuni.cz.

Jaroslava Simonová