May 252016
 

Doktorský kurz Vysokoškolská pedagogika v ZS 2016/17 se bude konat v termínech: 1.11., 15.11., 29.11., 13.12., 10.1., 14.2., vždy v úterý v posluchárně M204, Myslíkova 7. Kurz je otevřen i pro zájemce z řad doktorandů jiných fakult UK. Sylabus kurzu najdete zde. Přihlášky zasílejte do 20.10. 2016 na adresu uvrv@pedf.cuni.cz

May 112016
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář, který je věnovaný žákovskému prekonceptu jako konstitutivnímu prvku výuky českého jazyka. Na semináři vystoupí doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. a PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.

Seminář se uskuteční ve středu 18. května od 10:30 v učebně R216, M. D. Rettigové 4.

Podrobnější informace naleznete v pozvánce.

Prosíme Vás o registraci na e-mailové adrese jaroslava.simonova@pedf.cuni.cz.