Sep 122017
 

Právě vychází nová analyticko-srovnávací studie Školní vzdělávání ve Francii!

Studie zachovává obdobnou strukturu jako dřívější publikace v řadě Školní vzdělávání v zahraničí, metodologicky se však kromě studia odborné literatury opírá také o vlastní empirická data autorů. Důraz je kladen na hlavní problémové okruhy školního vzdělávání. Čeští autoři Vít Šťastný a Zuzana Svobodová poskytují pohled na francouzský vzdělávací systém „zvenku“, pohled „zevnitř“ pak zprostředkovává renomovaný francouzský výzkumník a sociolog vzdělávání Jean-Yves Rochex, který se v poslední kapitole zaměřuje na vývoj a současný stav vzdělanostních nerovností ve Francii.

Knihu lze zakoupit zde.

Sep 092017
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání, který je věnovaný kvalitativní komparativní analýze. Na semináři vystoupí Laura Perry, PhD. z Murdoch University v Perthu (Austrálie), která představí tento metodický přístup čerpající ze silných stránek kvantitativních i kvalitativních metod specificky vzhledem k možnostem využití v pedagogickém výzkumu.
Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce.
Seminář proběhne v anglickém jazyce bez tlumočení a uskuteční se ve čtvrtek 21. září od 14:00 v Myslíkově 7, učebna M103.

Prosíme Vás o registraci na e-mailové adrese jaroslava.simonova@pedf.cuni.cz.

Jul 142017
 

Ve dnech 26.6.–30.6. proběhla na PedF UK konference IEA IRC 2017.
Konference byla organizována ve spolupráci IEA, Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty UK a České školní inspekce, která v ČR zajišťuje realizaci mezinárodních výzkumů IEA.
Fotografie z konference si můžete prohlédnout zde.