Úno 132019
 

Právě vychází publikace D. Dvořáka, J. Holce a M. Dvořákové s názvem Kurikulum školního vzdělávání: Zahraniční reformy v 21. století.

Kniha dokumentuje tendence ve vývoji kurikulárních dokumentů prostřednictvím popisu případových studií nejnovější kurikulární politiky a reforem ve vybraných zemích – zejména v anglofonním světě a v severských státech. Pro jejich ilustraci autoři volí zejména příklady pojetí přírodovědných a společenskovědních oborů.

Knihu lze zakoupit v nakladatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Text knihy ke stažení zde.

Úno 042019
 

Jana Straková přebírá ocenění Nadace ČSNadace České spořitelny udělila ocenění Doc. RNDr. Jana Strakové, Ph.D. za dlouhodobé prosazování rovného přístupu ke kvalitnímu veřejnému vzdělávání.

V rámci svého akademického působení vytrvale upozorňuje na dlouhodobou neudržitelnost situace, kdy jsou vzdělávací výsledky českých dětí extrémně závislé na tom, do jaké školy chodí, v jakém regionu žijí a jaké mají rodinné zázemí. „Je potřeba pečovat o veřejné školství s cílem zajistit kvalitní vzdělávání pro každé dítě v každé škole, bez ohledu na to, v jaké lokalitě žije a z jaké rodiny pochází. Vážím si toho, že Nadace České spořitelny skrze toto ocenění vyslovila tomuto tématu vážnost,“ uvádí Jana Straková.

Naší kolegyni Janě Strakové srdečně blahopřejeme!

Led 232019
 
Zveřejňujeme seznam příspěvků pracovníků ÚVRV publikovaných v roce 2018 v impaktovaných časopisech. Všechny články Vám doporučujeme k přečtení!