Akreditace

Akreditované obory

V současné době má Katedra chemie a didaktiky chemie akreditovány tyto studijní obory:

  1. magisterský studijní program Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň základní školy se studijním oborem Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – chemie. Dobíhající pětileté prezenční studium – platnost akreditace do 31. října 2012, s oprávněním konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul PhDr. (vydáno MŠMT ČR dne 14. března 2001 – 7503 T 070, týká se studentů 3. a vyšších ročníků);
  2. bakalářský studijní program Specializace v pedagogice se studijním oborem B2309 Chemie se zaměřením na vzdělávání (B7507R182). Prezenční tříleté studium – platí od října 2006 do 20. října 2009 týká se studentů 1. a 2. ročníku (vydáno MŠMT ČR ze dne 20. října 2005, č.j. 29765/2005-30/1) ;
  3. navazující magisterský studijní program Učitelství pro střední školy se studijním oborem Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – chemie. Prezenční studium dvouleté s platností do 20. října 2015, s oprávněním konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul PhDr. (vydáno MŠMT ČR ze dne 20. října 2005, č.j. 29765/2005-30/1).