Pracovníci

Funkce
Jméno
Místnost
Telefon
Konzultační hodiny
Vedoucí katedry:
PhDr. Martin Rusek, Ph.D. 202 254
Zástupce vedoucího katedry:
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. 445 213
Tajemnice katedry, koordinátor pro CŽV
RNDr. Kateřina Chroustová, Ph.D. 256
Sekretariát:
Eva Pípalová 202 256
Profesoři:
prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. 227, 206c 124, 278 úterý 13:00–14:00
po dohodě e-mailem
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. 202 255 pondělí 12:00–14:00
po dohodě e-mailem
 prof. Ing. Karel Kolář, CSc. 202 254 čtvrtek 13:00–14:30
Docenti:
doc. RNDr. Karel Holada, CSc. 222 124 po dohodě
doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. 206e 125 úterý 10:15–11:15
Odborní asistenti:
RNDr. Kateřina Chroustová, Ph.D. 202 256 čtvrtek 13:30–14:30
PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
(koordinátor pro Erasmus, pro interní akreditace)
202, 206c 254, 278 čtvrtek 10:00–11:00
Externisté:
doc. Ing. Lidmila Bartovská, CSc. lidmila.bartovska@vscht.cz
doc. RNDr. David Havlíček, CSc. david.havlicek@natur.cuni.cz
Doktorandi:
interní doktorand PřF Mgr. Linda Honskusová 201 181
externí doktorand PřF Mgr. Klára Sochorová 201 181
interní doktorand PřF PhDr. Karel Vojíř 201 181
interní doktorand PřF PhDr. Martina Tóthová 201, 206c 181, 278
interní doktorand PřF Mgr. Markéta Kantorová 201 181
externí doktorand Mgr. Lenka Rybáriková 201 181
Laborantka:
Jana Fiřtová 206e 125

*Pozn.:
Uvedená telefonní čísla platí pro volání uvnitř budovy. Formát čísla pro volání z venčí je 221 900 …
Pokud není uvedeno jinak, kontaktní e-mail na příslušného pracovníka je ve tvaru jmeno.prijmeni@pedf.cuni.cz.