Pracovníci

 

Funkce
Jméno
Místnost
Telefon
Konzultační hodiny
Vedoucí katedry:
prof. Ing. Karel Kolář, CSc. 202 254
Zástupce vedoucího:
prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.  227  124, 278
Tajemník katedry, koordinátor pro Erasmus:
PhDr. Martin Rusek. Ph.D. 202, 206c 278, 181, 256
Sekretariát:
RNDr. Kateřina Chroustová, Ph.D. 202 256
Profesoři:
prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. 227, 206c 124, 278 úterý 13:00–14:00
po dohodě e-mailem
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. 202 255 pondělí 12:00–14:00
po dohodě e-mailem
prof. Ing. Karel Kolář, CSc. 202 254 čtvrtek 13:00–14:30
Docenti:
doc. RNDr. Karel Holada, CSc. 222 124 po dohodě
doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. 206e 125 úterý 10:15–11:15
Odborní asistenti:
Ing. Hana Vodičková, Ph.D. 206f 125 čtvrtek 13:30–15:10
PhDr. Martin Rusek, Ph.D. 206c 278, 181 čtvrtek 10:00–11:00
domluvy prosím přes MeetMe
Vědecko-pedagogický pracovník:
RNDr. Kateřina Chroustová, Ph.D. 202 256 čtvrtek 13:30–14:30
Externisté:
doc. Ing. Lidmila Bartovská, CSc. lidmila.bartovska@vscht.cz
doc. RNDr. David Havlíček, CSc. david.havlicek@natur.cuni.cz
Řešitel projektu OP VVV Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností:
Mgr. Karel Vojíř 201 181
Doktorandi:
interní doktorand PřF Mgr. Iva Metelková 201 181
interní doktorand PřF Mgr. Linda Honskusová 201 181
interní doktorand PřF Mgr. Klára Sochorová 201 181
interní doktorand PřF Mgr. Karel Vojíř 201 181
Laborantka:
Jana Fiřtová 206e 125

*Pozn.:
Uvedená telefonní čísla platí pro volání uvnitř budovy. Formát čísla pro volání z venčí je 221 900 …
Pokud není uvedeno jinak, kontaktní e-mail na příslušného pracovníka je ve tvaru jmeno.prijmeni@pedf.cuni.cz.