Výzkum

Výzkum

Vědecko-pedagogická činnost na katedře chemie a didaktiky chemie se v současnosti soustřeďuje do oblasti didaktiky chemie. Řešená témata jsou patrná z publikačních výstupů členů katedry.

Specifickým zaměřením výzkumu v didaktice chemie je výzkum využívající oční kameru (eye-tracking).