Výzkum

Výzkum

Vědecko-pedagogická činnost na katedře chemie a didaktiky chemie se v současnosti soustřeďuje do oblasti didaktiky chemie. Řešená témata jsou patrná z publikačních výstupů členů katedry.