Granty

2015

GA ČR 14-06480S Utváření didaktického vědění pro zlepšení: rozvíjení kvality výuky (spolupracovníci: M. Rusek a I. Metelková)

2014-2016

SciVis – Improvement of interactive methods to understand the natural sciences and technological improvement (vedoucí týmu za UK: M. Rusek, spolupracovníci: D. Stárková, I. Metelková)

2014-2015

GA UK 1488214 Efektivní způsoby podpory výuky chemie prostřednictvím ICT pohledem učitelů chemie (Řešitelka: Mgr. Dagmar Stárková, Vedoucí: M. Rusek, spolupracovník Prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.)

OP PA (celá katedra)

2013-2015

NIQES – Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (garant pro přírodovědnou gramotnost: M. Rusek, spolupracovníci: P. Beneš, H. Kotoučová, D. Stárková, I. Metelková)

2013

GA UK 552313 – Postoje žáků k chemii po ukončení školní docházky (M. Rusek)

2012

  • VINKLÁREK, J.; ADAMEC, M. Multimediální názvosloví anorganických sloučenin. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2012. Grant FRVŠ 246/2012.

2009-2013

MSM0021620862 – Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání (hlavní řešitel za katedru: P. Beneš, spoluřešitel: M. Rusek)

2004

  • CIHELNÍK, S.; ADAMEC, M. PC řízený mikrovlnný reaktor pro účely organické syntézy. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2004. grant FRVŠ 2709/03.