Studijní program B7507 (od 2009)

Studijní program B7507: Specializace v pedagogice

Studijní obor 7504R009: Chemie se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2009/2010 nebo později.

6
6

Povinné předměty

Povinné předměty

sk: O#B2CH09A1, roc: 1
kód název rozs. ukon. kred. semestr katedra prerekvizity korekvizity záměnnost neslučitelnost
OB2309034 Obecná chemie 2/1 Z+Zk 4 1. 41-KCHDCH OB2309001 O02309001,
OB2309001
OB2309019 Anorganická chemie I 2/1 Z+Zk 4 1. 41-KCHDCH OB2309034 OB2309034
OB2309029 Matematika 1/2 Z+Zk 4 1. 41-KCHDCH O02309020,
OB2309020
O02309020,
OB2309020

13

Povinné předměty

sk: O#B2CH09A2, roc: 1
kód název rozs. ukon. kred. semestr katedra prerekvizity korekvizity záměnnost neslučitelnost
OB2309018 Toxikologie 1/0 Zk 2 2. 41-KCHDCH O02309002,
OB2309002
O02309002,
OB2309002
OB2309035 Anorganická chemie II 2/2 Z+Zk 5 2. 41-KCHDCH OB2309019 O02309022,
OB2309022
O02309022,
OB2309022
OB2309017 Laboratoř anorganické chemie 0/4 KZ 5 2. 41-KCHDCH OB2309019 OB2309021 O02309021

18

Povinné předměty

sk: O#B2CH09A3, roc: 2
kód název rozs. ukon. kred. semestr katedra prerekvizity korekvizity záměnnost neslučitelnost
OB2309036 Organická chemie I 3/2 Z+Zk 5 3. 41-KCHDCH OB2309035 O02309005,
OB2309005
O02309005,
OB2309005
OB2309037 Analytická chemie 3/1 Z+Zk 6 3. 41-KCHDCH O02309007,
OB2309007
O02309007,
OB2309007

23

Povinné předměty

sk: O#B2CH09A4, roc: 2
kód název rozs. ukon. kred. semestr katedra prerekvizity korekvizity záměnnost neslučitelnost
OB2309023 Laboratoř analytické chemie 0/3 KZ 4 4. 41-KCHDCH OB2309037 OB2309008 OB2309008
OB2309030 Organická chemie II 2/1 Z+Zk 4 4. 41-KCHDCH OB2309036 OB2309006 O02309006
OB2309012 Fyzikální chemie 2/1 Z+Zk 4 4. 41-KCHDCH O02309012

28

Povinné předměty

sk: O#B2CH09A5, roc: 3
kód název rozs. ukon. kred. semestr katedra prerekvizity korekvizity záměnnost neslučitelnost
OB2309024 Laboratoř organické chemie 4T KZ 5 5. 41-KCHDCH OB2309036 OB2309055 OB2309055
OB2309039 Chemická informatika 0/2 KZ 3 5. 41-KCHDCH O02309024,
O02309025,
OB2309025
O02309024,
O02309025,
OB2309025
OB2309026 Technika školního pokusu 0/3 KZ 4 5. 41-KCHDCH OB2309015 OB2309015

33

Povinné předměty

sk: O#B2CH09A6, roc: 3
kód název rozs. ukon. kred. semestr katedra prerekvizity korekvizity záměnnost neslučitelnost
OB2309011 Biochemie 3/1 Z+Zk 6 6. 41-KCHDCH OB2309030 OB2309044 O02309029
OB2309038 Exkurze 1T Z 2 5., 6. 41-KCHDCH OB2309010 O02309010,
OB2309010

38
38

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty

sk: O#B2CH09B6, roc: 3
kód název rozs. ukon. kred. semestr katedra prerekvizity korekvizity záměnnost neslučitelnost
OB2309031 Základy chemických výrob 2/0 KZ 3 6. 41-KCHDCH OB2309009 OB2309009
OB2309042 Dějiny chemie a chemických výrob 2/0 Zk 3 6. 41-KCHDCH ON2309012 ON2309012
OB2309027 Laboratoř fyzikální chemie 0/2 KZ 3 6. 41-KCHDCH OB2309012 OB2309013 O02309013
OB2309028 Instrumentální metody 2H KZ 3 6. 41-KCHDCH OB2309056 OB2309056

Student zapisuje předměty v minimálním rozsahu 3 kredity.

45
45

Volitelné předměty

Volitelné předměty

sk: O#B2CH09C1, roc: 1
kód název rozs. ukon. kred. semestr katedra prerekvizity korekvizity záměnnost neslučitelnost
OB2309032 Chemické výpočty 0/2 Z 3 1. 41-KCHDCH

52

Volitelné předměty

sk: O#B2CH09C3, roc: 2
kód název rozs. ukon. kred. semestr katedra prerekvizity korekvizity záměnnost neslučitelnost
OB2309033 Struktura v názvech chemických sloučenin 0/2 Z 3 3. 41-KCHDCH

58
58

Kredity za povinné předměty

  • 1. ročník: 24
  • 2. ročník: 23
  • 3. ročník: 20
  • celkem: 67

Poslední změna: 6.10.2010