Studijní program M7504

Studijní program M7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7503T070: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – chemie

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 nebo později.

6
6

I. cyklus

8

Povinné předměty

M01 – oborový základ

sk: O#02309M1, roc: 0
kód název rozs. ukon. kred. semestr katedra prerekvizity korekvizity záměnnost neslučitelnost
O02309002 Bezpečnost a toxikologie 1/0 Zk 2 1. 41-KCHDCH
O02309003 Laboratorní technika 0/3 KZ 4 1. 41-KCHDCH O02309002
O02309020 Matematika pro chemiky 0/2 Z 2 2. 41-KCHDCH O02309001 OB2309020
O02309019 Anorganická chemie I 1/1 Z 3 1. 41-KCHDCH OB2309019
O02309022 Anorganická chemie II 2/2 Z+Zk 5 2. 41-KCHDCH O02309019 OB2309022,
OB2309035
OB2309022,
OB2309035
O02309021 Cvičení z anorganické chemie 0/4 KZ 4 2. 41-KCHDCH O02309003 OB2309021
O02309024 Chemická informatika I 0/1 Z 0 1. 41-KCHDCH O02309025 OB2309025
O02309005 Organická chemie I 2/1 Z 2 1. 41-KCHDCH OB2309005
O02309006 Organická chemie II 2/2 Z+Zk 5 4. 41-KCHDCH O02309005 OB2309006
O02309055 Cvičení z organické chemie 0/4 KZ 4 3. 41-KCHDCH O02309006 OB2309055
O02309025 Chemická informatika II 0/2 Zk 0 4. 41-KCHDCH O02309024
O02309009 Základy chemických výrob 2/0 Zk 3 3. 41-KCHDCH
O02309010 Exkurze 5D Z 2 3. 41-KCHDCH
O02309029 Biochemie 3/1 Z+Zk 4 3. 41-KCHDCH OB2309011
O02309012 Fyzikální chemie 2/2 Z+Zk 5 4. 41-KCHDCH OB2309012
O02309013 Cvičení z fyzikální chemie 0/4 KZ 4 3. 41-KCHDCH O02309012 OB2309013
O02309007 Analytická chemie 3/1 Z+Zk 4 5. 41-KCHDCH OB2309007 OB2309007
O02309008 Cvičení z analytické chemie 0/4 KZ 4 6. 41-KCHDCH O02309007 OB2309008
O02309014 Chemie a životní prostředí 2/0 Zk 2 6. 41-KCHDCH ON2309009 ON2309009

15

M02 – Didaktika chemie

sk: O#02309M2, roc: 3
kód název rozs. ukon. kred. semestr katedra prerekvizity korekvizity záměnnost neslučitelnost
O02309015 Didaktika chemie I 2/0 Z 2 5. 41-KCHDCH
O02309016 Didaktika chemie II 1/1 Z+Zk 3 6. 41-KCHDCH O02309015 OB2309015
O02309017 Technika a didaktika školního pokusu 0/3 KZ 3 6. 41-KCHDCH O02309016 ON2309015 ON2309015

20

M04 – Specializační studium chemických diciplín

sk: O#02309M4, roc: 0
kód název rozs. ukon. kred. semestr katedra prerekvizity korekvizity záměnnost neslučitelnost
O02309026 Anorganická chemie III 3/0 Zk 3 7. 41-KCHDCH ON2309001 ON2309001
O02309027 Teoretické základy organické chemie 2/0 Zk 2 7. 41-KCHDCH
O02309028 Metody studia chemických látek 2/0 Zk 2 8. 41-KCHDCH
O02309030 Cvičení z biochemie 2T KZ 4 9. 41-KCHDCH O02309029 ON2309018 ON2309018
O02309035 Metody chemického výzkumu 2/0 Zk 2 10. 41-KCHDCH

25

M05 – Specializační studium didaktických disciplín

sk: O#02309M5, roc: 0
kód název rozs. ukon. kred. semestr katedra prerekvizity korekvizity záměnnost neslučitelnost
O02309031 Didaktika chemie základní školy 2/3 Z+Zk 4 7. 41-KCHDCH O02309016,
O02309017
ON2309002 ON2309002
O02309032 Didaktika chemie střední školy 2/0 Zk 4 8. 41-KCHDCH O02309031 ON2309005 ON2309005
O02309033 Pedagogická praxe na základní škole 2T Z 4 8. 41-KCHDCH O02309031
O02309034 Pedagogická praxe na střední škole 2T Z 4 9., 10. 41-KCHDCH O02309032 ON2309008 ON2309008
O02309056 Cvičení z didaktiky chemie 0/3 KZ 4 8. 41-KCHDCH O02309031 O02309032

30
30

Povinně volitelné předměty

M06 – Prohlubující odborný chemický

sk: O#02309M6, roc: 0
kód název rozs. ukon. kred. semestr katedra prerekvizity korekvizity záměnnost neslučitelnost
O02309036 Geochemie 24H Z 1 7., 9. 41-KCHDCH
O02309037 Analytika životního prostředí 3D Z 1 7.–10. 41-KCHDCH ON2309003 ON2309003
O02309038 Organická syntéza 2/0 Z 1 8., 10. 41-KCHDCH ON2309007 ON2309007
O02309040 Jaderná chemie 2/0 Z 1 8., 10. 41-KCHDCH
O02309043 Chemie léčiv 2/0 Z 1 7., 9. 41-KCHDCH ON2309014 ON2309014
O02309044 Chemizace 2/0 Z 1 8., 10. 41-KCHDCH
O02309045 Aplikovaná chemie 2/0 Z 1 8., 10. 41-KCHDCH
O02309042 Dějiny chemie a chemických výrob 2/0 Z 1 8., 10. 41-KCHDCH OB2309042 OB2309042

Studenti si zapisují 3 předměty.

37

M07 – Prohlubující didaktický

sk: O#02309M7, roc: 0
kód název rozs. ukon. kred. semestr katedra prerekvizity korekvizity záměnnost neslučitelnost
O02309046 Elementarizace chemických metod 0/2 Z 1 7., 9. 41-KCHDCH ON2309010 ON2309010
O02309047 Didaktická diagnostika 1/1 Z 1 7., 9. 41-KCHDCH
O02309048 Modelové školní experimenty 1/1 Z 0 8., 10. 41-KCHDCH
O02309050 Zájmová činnost v chemii 0/2 Z 0 7., 9. 41-KCHDCH
O02309054 Diplomový seminář 8H Z 2 7.–10. 41-KCHDCH ON2309016 ON2309016
O02309052 Teorie a praxe tvorby ŠVP pro přírodovědné předměty 1/1 Z 1 7., 9. 41-KCHDCH ON2309011 ON2309011
O02309053 ICT ve výuce chemie 0/2 Z 1 7., 9. 41-KCHDCH ON2309017 ON2309017

Studenti si zapisují 3 předměty. Diplomový seminář se povinný pro studenty, kteří obhajují DP z chemie nebo z didaktiky chemie.

43
43

Kredity za povinné předměty

  • nezařazené: 92
  • 3. ročník: 8
  • celkem: 100

Poslední změna: 3.8.2010