Eye-tracking

K Výzkumu s ET

 

Dosavadní výstupy výzkumu

Odborné články

  • Tóthová, M., & Rusek, M. (2022). “Do you just have to know that?” Novice and experts’ procedure when solving science problem tasks. Frontiers in Education, 7. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.1051098
  • Tóthová, M., Rusek, M., & Chytrý, V. (2021). Students’ Procedure When Solving Problem Tasks Based on the Periodic Table: An Eye-Tracking Study. Journal of Chemical Education, 98(6), 1831-1840. https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.1c00167
  • Tóthová, M., & Rusek, M. (2021). The Use of Eye-tracking in Science Textbook Analysis: A Literature Review. Scientia in Educatione, 12(1), 63-74. https://doi.org/10.14712/18047106.1932
  • Tóthová, M., & Rusek, M. (2021). Developing Students’ Problem-solving Skills Using Learning Tasks: An Action Research Project in Secondary School. Acta Chimica Slovenica, 68(4), 1016-1026. https://doi.org/10.17344/acsi.2021.7082

Studentské práce

  • Hamerská, L. (2023). Porozumění základním chemickým konceptům a příslušným reprezentacím se zaměřením na chemické rovnice studenty učitelství chemie na počátku jejich studia. [Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta]. Praha.
  • Tóthová, M. (2019). Využití eye-trackingu k analýze strategií volených žáky při řešení problémových úloh z chemie. [Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta]. Praha.

Odkazy na výsledky v médiích