Školní chemické pokusy

Pracovní záznamy pokusů jsou dostupné pod tímto odkazem.

Profesionální záznam série 100 pokusů pokrývající všechny témata výuky naleznete v databázi eBedox. Výhodou je i důraz na bezpečnostní stránku provedení pokusů.