2012-2013

2013

 • RUSEK, M. a V. KÖHLEROVÁ. Postoje žáků jednotlivých typů středních škol k výuce chemie na základní škole. In: CÍRUS, L. XXI. celostátní konference ČAPV Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad Labem, 2013, s. 85-91. ISBN 978-80-7414-601-5.
 • KÖHLEROVÁ, V. a P. BENEŠ. Experimenty pro rozvoj základů přírodovědného vzdělávání. In:  KMEŤOVÁ, J., M. SKORŠEPA a I. JURAČKOVÁ. Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie III. Bánská Bystrica: FVP UMB, 2013, s. 63-67. ISBN 978-80-557-0546-0.
 • RUSEK, M. Postoje žáků SOŠ nechemického zaměření k chemii. In:  KMEŤOVÁ, J., M. SKORŠEPA a I. JURAČKOVÁ. Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie II. Bánská Bystrica: FVP UMB, 2013, s. 149-153. ISBN 978-80-557-0546-0.
 • STÁRKOVÁ, D. a M. RUSEK. Postoje učitelů chemie základních škol a gymnázií k možnostem využití chemických editorů ve výuce a při její přípravě. In:  KMEŤOVÁ, J., M. SKORŠEPA a I. JURAČKOVÁ. Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie II. Bánská Bystrica: FVP UMB, 2013, s. 159-164. ISBN 978-80-557-0546-0.
 • KÖHLEROVÁ, V. Tajemství vody. In: Projektové vyučování v chemii a souvisejících oborech. UK PedF, 2013, s. 50-54. M. RUSEK a V. KÖHLEROVÁ. ISBN 978-80-7290-291-0.
 • RUSEK, M. a Z. DLABOLA. What is and what is not a project? . In: Projektové vyučování v chemii a souvisejících oborech. UK PedF, 2013, s. 14-19. M. RUSEK a V. KÖHLEROVÁ. ISBN 978-80-7290-291-0.
 • RUSEK, M. a Š. GABRIEL. Student experiment insertion in project-based education. In: Projektové vyučování v chemii a souvisejících oborech. UK PedF, 2013, s. 38-44. M. RUSEK a V. KÖHLEROVÁ. ISBN 978-80-7290-291-0.
 • VONÁŠEK, M. a M. RUSEK. A naučí se vůbec něco? . In: Projektové vyučování v chemii a souvisejících oborech. UK PedF, 2013, s. 55-61. M. RUSEK a V. KÖHLEROVÁ. ISBN 978-80-7290-291-0.
 • RUSEK, M. a M. VÁCLAVÍK. Další vzdělávání pedagogických pracovníků: problémy a možná řešení. In: KOHNOVÁ, J. Profesní rozvoj učitelů, Praha, 2013, UK PedF, p. 276-283. ISBN 978-80-7290-548-5. Available from Internet:<http://tarantula.ruk.cuni.cz/UPRPS-1-version1-SBORNIK_CD_Profesni_rozvoj_ucitelu.pdf>.
 • RUSEK, M. Projektové vyučování v chemii a souvisejících oborech v přípravě učitelů. Biologie-chemie-zeměpis. 2013, roč. 22, č. 1, s. 24-25. ISSN 1210-3349.
 • LIŠKA, F. Nižší alkoholy, jejich využití a zneužití. Biologie-chemie-zeměpis,  2013, roč. 22, č. 1, s. 29-33. ISSN 1210-3349.

2012

 • RUSEK, M. a P. BENEŠ. 10. ročník mezinárodní studentské konference k projektovému vyučování v chemii na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě. Aula. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2012, roč. 20, č. 2, s. 154-156. ISSN 1210-6658.
 • STÁRKOVÁ, D. a M. RUSEK Editory vzorců organických sloučenin ve školní třídě v roce 2012. Media4u, 2012, 9(X4), 84-88. ISSN 1214-9187. Dostupný z WWW: <http://www.media4u.cz/mmx42012.pdf>.
 • RUSEK, M. a K. MENCLOVÁ. Výuka chemiee na SOŠ s ohledem na zaměření jednotlivých oborů. In M.N. Paweł Cieśla, Iwona Stawoska. Badania w dydaktyce chemii. Kraków: Pedagogal University of Kraków, Department of Chemistry and Chemistry Education, 2012, p. 160-163.
 • RUSEK, M. a O. SOLNIČKA. Mind Maps in Chemistry Education: Potential and Limitations. In M.N. Paweł Cieśla, Iwona Stawoska. Chemistry Education in the Light of the Research. Kraków: Pedagogal University of Kraków, Department of Chemistry and Chemistry Education, 2012, p. 114-117.
 • RUSEK, M. a V. KÖHLEROVÁ. Výuka chemie na SOŠ s ohledem na zaměření jednotlivých oborů. In: Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. Trnava: PdF TU v Trnavě, 2012, s. 312-316. ISBN 978-80-8082-541-6.
 • RUSEK, M., O. SOLNIČKA a P. BENEŠ. Modelový experiment: cesta ke zpřesňování běžně uváděných omylů ve výuce chemie. In: Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. Trnava: PdF TU v Trnavě, 2012, s. 102-107. ISBN 978-80-8082-541-6.
 • RUSEK, M. BOZP v rámcových vzdělávacích programech: propojení učiva s reálným životem. Media4U,  2012, 9(X2), 44-48. Dostupný z WWW: <http://www.media4u.cz/mmx22012.pdf>.
 • RUSEK, M. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kurikulárních dokumentech České republiky. In Proceedings of the Celoživotné vzdelávanie v BOZP 2012, Nitra, 2012, UKF v Nitre, Nitra, p. 246-251.
 • VINKLÁREK, J., LIŠKA, F., AND ADAMEC, M. Nomenklatura anorganické chemie. Chemické listy, 2012, 106(2012), 526.
 • KUDRNA, T., BENEŠ, P., AND PUMPR, V. Tvůrčí spolupráce průmyslu a didaktiků chemie. Chemické listy, 2012, 106(2012), 525.
 • RUSEK, M., BENEŠ, P. AND KÖHLEROVÁ, V. Modelový experiment jako možnost rozvoje školních chemických pokusů. Chemické listy,  2012, 106(2012), 521.
 • RUSEK, M., MENCLOVÁ, K. Chemistry Education at Vocational Schools with Respect to the Character of Particular Fields. In Proceedings of the Research in Didactics of the Sciences: Book of Abstracts, Kraków, 2012, P. CIEŚLA, E. ŻESŁAWSKA AND A. ŻYLEWSKA eds. Pedagogical University of Kraków, Kraków, 102. ISBN 978-83-7271-734-4. (dostupný zde)
 • RUSEK, M., SOLNIČKA, O. Mind Maps in Chemistry Education: Potential and Limitations. In Proceedings of the Research in Didactics of the Sciences: Book of Abstracts, Kraków, 2012, P. CIEŚLA, E. ŻESŁAWSKA AND A. ŻYLEWSKA eds. Pedagogical University of Kraków, Kraków, 101. ISBN 978-83-7271-734-4. (dostupný zde)
 • SOLNIČKA, O.; RUSEK, M. Google Apps: Tvořte a spolupracujte jinak. Metodický portál: Články [online]. 29. 05. 2012, [cit. 2012-06-02]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/16013/GOOGLE-APPS-TVORTE-A-SPOLUPRACUJTE-JINAK.html>. ISSN 1802-4785.
 • RUSEK, M. Kdy bude učení s mobilem běžné? Metodický portál RVP.cz [Type of Work]. 2012. Available from Internet:<http://spomocnik.rvp.cz/clanek/15965/KDY-BUDE-UCENI-S-MOBILEM-BEZNE.html>. ISSN 1802-4786.
 • RUSEK, M. Projekt One Laptop per Child: nová zjištění, nové otázky. Metodický portál: Články [online]. 17. 04. 2012, [cit. 2011-04-17]. Dostupný z WWW: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/15799/PROJEKT-ONE-LAPTOP-PER-CHILD-NOVA-ZJISTENI-NOVE-OTAZKY.html. ISSN 1802-4785.
 • KUČKOVÁ, S., HYNEK, R., NĚMEC, I., KODIČEK, M. AND JEHLIČKA, J. Critical comparison of spectrometric analyses of non-mineral blue dyes and pigments used in artworks. Surface and Interface Analysis,  2012.
 • KUČKOVÁ, S., SANDU, I.C.A., CRHOVA, M., HYNEK, R., FOGAS, I. AND SCHAFER, S. Protein identification and localization using mass spectrometry and staining tests in cross-sections of polychrome samples. Journal of Cultural Heritage,  2012.
 • ROMERO-PASTOR, J., NAVAS, N., KUČKOVÁ, S., RODRÍGUEZ-NAVARRO, A. AND CARDELL, C. Collagen-based proteinaceous binder-pigment interaction study under UV ageing conditions by MALDI-TOF-MS and principal component analysis. Journal of Mass Spectrometry,  2012, vol. 47, no. 3, p. 322-330.
 • Projektové vyučování v chemii a souvisejících oborech. Praha: UK PedF, 2012. Martin Rusek. ISBN 978-80-7290-537-9. Dostupné z: https://pages.pedf.cuni.cz/pvch/files/2011/11/proceedings.pdf.
 • RUSEK, M.; BECKER, N. “Projectivity” of Projects and Ways of its Achievement. In: Projektové vyučování v chemii a souvisejících oborech. Praha: UK PedF, 2012, s. 12-23. Martin Rusek. ISBN 978-80-7290-537-9. Dostupné z: https://pages.pedf.cuni.cz/pvch/files/2011/11/proceedings.pdf
 • RUSEK, M.; ASUNTA, T. Project Based Education in Finland and in the Czech Republic: Comparison of Approaches. In: Projektové vyučování v chemii a souvisejících oborech. Praha: UK PedF, 2012, s. 35-39. Martin Rusek. ISBN 978-80-7290-537-9. Dostupné z: https://pages.pedf.cuni.cz/pvch/files/2011/11/proceedings.pdf

Publikace z předchozích let: