2006-2007

Publikační činnost pracovníků katedry v letech 2006-2007:

 • HOLADA, K.: Specifické činnosti učitele chemie a jeho žáků na téma udržitelný rozvoj v Praze. Praha: UK Ped F 2007, 22.
 • HOLADA, K.: Šedesát let učitelství chemie – nápady pamětníka. Biologie-chemie-zeměpis 16 (2007), č.1, s. 45-48.
 • HOLADA, K.: Výukou chemie k ekogramotnosti. In. Švecová, M., Žáková, Z.: Ekogramotnost. (CD-ROM), Praha, Magistrát H. M. P. 2007.
 • FRÝZKOVÁ, M.; ADAMEC, M. Approach to implementation of science curriculum, with a special view to chemistry. In Proceedings of the 2nd European Variety in Chemistry Education. Prague : Charles University – Faculty of Science, 2007. s. 267–271. ISBN 978-80-86561-85-1.
 • JALOVÝ, Z.; DUDEK, K.; MAREČEK, P.; ONDREJKOVIČ, M.; LIŠKA, F.: Synthesis of 2,4-dinitro-2,4-diazapentane from methylnitramine and dihalogenmethanes, New Trends in Research of Energetic Materials, Proceedings of the Seminar, 9th, Pardubice, Czech Republic, Apr. 19-21, 2006 (2006).
 • JANOUŠKOVÁ, S., ADAMEC, M., PUMPR, V.: Projekt „Ekogramotnost“ jako východisko pro environmentální výchovu ve výuce chemie v základním vzdělávání. In CÍDLOVÁ, H., ŠIBOR, J. Příprava učitelů chemie na environmentální výchovu a výchovu k trvale udržitelnému rozvoji. Brno : Masarykova univerzita, 2007. s. 48–51. ISBN 978-80-210-5404-0.
 • JANOUŠKOVÁ, S.; ADAMEC, M. Nejstarší fotografický papír. [online]. Praha: VÚP, 2007. [cit. 2007-09-01] Dostupné na WWW:. ISSN 1802-4785.
 • Kuckova, S.; Hynek, R.; Kodicek, M.: Identification of proteinaceous binders used in art works by MALDI-TOF mass spectrometry. Anal. Bioanal. Chem. 2007, 388, 201.
 • PUMPR, V.: aj. Běžně prodávané látky, nebezpečné látky a nebezpečný průběh reakcí, chemie a běžný život občana [online] Praha : CERMAT, 2007. [cit. 2007-09-26] Dostupné z WWW:.
 • Rambousek, V.; Beneš P.; Adamec, M.: Education Reality In Conditions of Developing Information Society. InProblems of Education in the 21st Century. 2007, vol. 2, s. 67–72. ISSN 1822-7864.
 • SVOBODOVÁ, E.; LIŠKA, F.; CIBULKA, R.; HAMPL, F.; KOVANDOVÁ, M.: Extraction of metal ions into organic solvents. Patent No: CZ 297699 (2007).
 • 2006

  • BENEŠ, P., et al. Základy chemie : Klíč k úspěšnému studiu. 1. vyd. Praha : Fortuna, 2006. 55 s., CD-ROM. ISBN 80-7168-983-1.
  • PROKESOVA-FOJTIKOVA, P., MINTOVA, S., CEJKA, J.: Porosity of micro/mesoporous composites, Microporous Mesoporous Materials, 2006, 92, 154.