Doktorandi

Dagmar Stárková
téma disertační práce: Modelování chemických struktur a procesů v chemickém vzdělávání
školitel: PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
konzultant prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
Veronika Köhlerová  absolvovala 2013
téma disertační práce: Využití modelových experimentů ve výuce chemie
školitel: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
Martin Rusek  absolvoval 2013
téma disertační práce: Modernizace výuky chemie na SOŠ nechemického zaměření
školitel: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.

Publikace doktorandů