Státní závěrečné zkoušky

Okruhy ke státní bakalářské zkoušce jsou dostupné zde.

Okruhy ke státní magisterské zkoušce jsou dostupné zde.

Pokyny pro studenty
Studenti se dostaví v dostatečném předstihu před zahájením zkušebního dne. Budou představeni komisi, následně bude určen první student, který si vylosuje otázky.

Délka prezentace studenta u obhajoby je 10 minut, následuje čtení posudku a odpovědi na otázky vedoucího práce a oponenta, případně na dotazy ostatních členů komise.

Obhajoby bakalářských prací
Datum: 12.09.2017 09:00
Katedra: Katedra chemie a didaktiky chemie
Budova: M. Rettigové 4, Praha 1
Místnost: Doktorandská místnost (R118)
Komise: Předseda: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
Členové: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D.
doc. RNDr. Helena Klímová, CSc.
PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Studenti:
Martin Schaffer 9:00 Obhajoba: Online hra LandYOUs jako prostředek rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků základních škol
Vedoucí práce: PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Bc. Linda Honskusová 9:30 Obhajoba: Ověření reaktivity flaviniových solí s N– a O– nukleofily pro případnou transformaci boronových kyselin na odpovídající fenoly
Vedoucí práce: Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.
Studenti zařazení v prvním bloku se dostaví včas na zahájení SZZ v 9.00, studenti zařazení v druhém bloku v 10 hodin. (První z uvedených se dostaví půl hodiny předem k losování otázky.)
Datum: 12.09.2017 10:00
Katedra: Katedra chemie a didaktiky chemie
Budova: M. Rettigové 4, Praha 1
Místnost: Doktorandská místnost (R118)
Komise: Předseda: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
Členové: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D.
doc. RNDr. Helena Klímová, CSc.
PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Předměty: OSZB046 – Chemie, OSZNM08 – Chemie s didaktikou
Studenti:
Bc. Lucie Musilová 10:10 OSZNM08
Bc. Věra Průchová 10:55 OSZNM08
Mgr. Kristýna Rychlovská 11:40 OSZNM08
Státní závěrečné zkoušky, Mgr., nediplomní předmět
Studenti zařazení v prvním bloku se dostaví včas na zahájení SZZ v 9.00, studenti zařazení v druhém bloku ve 12 hodin. (Výjimku tvoří první napsaní, kteří se dostaví k výběru otázky 30 minut předem.)
Datum: 18.09.2017 09:00
Katedra: Katedra chemie a didaktiky chemie
Budova: M. Rettigové 4, Praha 1
Místnost: R201
Komise: Předseda: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Členové: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Předměty: OSZNM08 – Chemie s didaktikou
Studenti:
Bc. Kateřina Chlumová 09:00 OSZNM08
Bc. Martina Brodská 09:45 OSZNM08
Bc. Jana Moldaschlová 10:45 OSZNM08
Bc. Tereza Muziková 11:25 OSZNM08
Jitka Prouzová 12:30 OSZB046
Drahomíra Marešová 13:00 OSZB046
Barbora Semencová 13:30 OSZB046
Tomáš Schwarzbacher Zeman, DiS. 14:00 OSZB046
Petra Sobotková 14:30 OSZB046