Státní závěrečné zkoušky

Okruhy ke státní bakalářské zkoušce jsou dostupné zde.

Okruhy ke státní magisterské zkoušce jsou dostupné zde.

Pokyny pro studenty
Studenti se dostaví v dostatečném předstihu před zahájením zkušebního dne. Budou představeni komisi, následně bude určen první student, který si vylosuje otázky.

Délka prezentace studenta u obhajoby je 10 minut, následuje čtení posudku a odpovědi na otázky vedoucího práce a oponenta, případně na dotazy ostatních členů komise.