Laboratoř z analytické chemie

Pro úspěšný průběh laboratoří se prosím seznamte s bezpečností práce v laboratoři.

Před začátkem laboratoří serovněž seznamte s návody k úlohám a klíčem k rozlišování kationtů a anitontů.