Orientační praxe

Náplň předmětu

Orientační praxe spočívají v prvotním setkání s jednotlivými vzdělávacími prostředími s důrazem na didaktiku chemie, popř přírodovědných předmětů. Jsou tak primárně určeny studentům učitelství chemie a biologie ve všech kombinacích. V průběhu semestru studenti navštíví různá zařízení: základní školu, střední odbornou školu, gymnázium a další zařízení (ZUŠ, školní družinu, různé domy dětí a mládeže, nízkoprahová zažízení, instituce pro volný čas atd.). Praxe je zahájena i zakončena reflexním seminářem.

Požadavky na splnění

  • účast na čtyřech návštěvách
  • aktivita při reflexi
  • vypracování zprávy z návštěv

Navštěvované školy

  • ZŠ Uhelný trh
  • ZŠ Vodičkova
  • ZŠ Petřiny – jih
  • Gymnázium prof. Jana Patočky (Jindřišská)
  • Obchodní akademie Krupkovo náměstí, Praha 6