Práce z didaktiky chemie

Absolventské práce  z didaktiky chemie

Didakticky zaměřené bakalářské práce jsou převážně práce rešeršního charakteru. Bakalanti se zaměřují na aktuální témata spojená s didaktikou chemie. Vytvářejí si ucelenou představu o dané problematice, připravují literární rešerši prací publikovaných na dané téma a navrhují pilotního šetření k řešení výzkumného problému.

Bakalářská práce tak stojí jako základ diplomové práce, kde jsou aktualizována teoretická východiska a provedeno rozsáhlejší šetření.

 

Témata bakalářských a diplomových prací

Vedoucí prací: doc. RNDr. Karel Holada, CSc.

 • Vzduchový stoleček ve výuce chemie
 • Specifické činnosti učitele chemie a jeho žáků na téma RVP/ŠVP zvolené diplomantem
 • Polarografie včera, dnes a zítra – popularizační pořad
 • Elektrotechnická stavebnice v chemických pokusech
 • Efektivita efektních experimentů

 

Vedoucí prací: PhDr. Martin Adamec
 • Využití Flash animací ve výuce chemie

 

Vedoucí prací: PhDr. Martin Rusek

více informací

 • Konstruktivizmus ve výuce názvosloví organické chemie
 • Efektivita motivačních prvků výuky
 • Výuka chemie na středních odborných školách v České republice a v zahraničí
 • Moderní přístupy ve výuce přírodovědných předmětů
 • Řízené badelské vyučování orientované na proces: Aplikace ve výuce chemie
 • Interdisciplinarita v současných vzdělávacích programech se zaměřením na učivo chemie na SOŠ
 • Interdisciplinarita v současných vzdělávacích programech pro základní školy se zaměřením na výuku chemie
 • Interdisciplinarita v současných školních vzdělávacích programech se zaměřením na výuku chemie na SOŠ
 • Interdisciplinarita v současných školních vzdělávacích programech se zaměřením na výuku chemie
 • Chemická tématika v populárních médiích
 • Badatelsky orientované vyučování ve výuce chemie