Publikační činnost členů katedry

2020

 • Vojíř, K., & Rusek, M. (2020). Vývoj kurikula chemie pro základní vzdělávání v České republice po roce 1989. Chemické listy, 114(5), 366-369.

2019

 • Rusek, M., Bílková Metelková, I., Chytrý, V., & Žák, V. (2019). Zjišťování postojů učitelů na primárním stupni vzdělávání k přírodovědným tématům: Adaptace původní verze dotazníku DAS do českých podmínek. Scientia in Educatione, 10(2), 44-61.
 • Beneš, P. (2019) Integrovaný přístup realizace experimentů pro podporu přírodovědné pregramotnosti. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. 3(2), 117 – 123.
 • Beneš,P., & Kudrna, T. (2019). Motivace k chemii již od mateřské školy.  Chemagazín, 29(2), 42.
 • Kučková, Š., & Smirnova, T. (2019). Proteiny v historických maltách – identifikace, kvantifikace a možnosti datování. Fórum pro konzervátory-restaurátory, 95-99.
 • Janoušková, S., Žák, V., & Rusek, M. (2019). Koncept přírodovědné gramotnosti v České republice – analýza a porovnání. Studia paedagogica, 24(3), 93-109.
 • Nodzyńska, M., Baprowska A., Cieśla, P. & Bílek, M. (2019). Using a mental map to plan an educational project with science orientation. In M. Rusek & K. Vojíř (Eds.), Project-Based Education and Other Activating Strategies in Science Education XVI. (pp. 151-157). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
 • Vojíř, K., & Rusek, M. (2019). Používání učebnic chemie na základních školách v České republice: tvorba a pilotní ověření dotazníku. In M. Rusek & K. Vojíř (Eds.), Projektové vyučování a další aktivizační strategie ve výuce přírodovědných předmětů XVI. (pp. 180-193). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
 • Vojíř, K., Honskusová, L., Rusek, M., & Kolář, K. (2019). Nitrace aromatických sloučenin v badatelsky orientovaném vyučování. In M. Rusek & K. Vojir (Eds.), Projektové vyučování a další aktivizační strategie ve výuce přírodovědných předmětů XVI. (pp. 131-141). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
 • Tothova, M., Matousova, P., Subova, S., & Rusek, M. (2019). Proč zjišťovat, kde je obsažena sůl? In M. Rusek & K. Vojíř (Eds.), Projektové vyučování a další aktivizační strategie ve výuce přírodovědných předmětů XVI. (pp. 65-70). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
 • Rusek, M., Koreneková, K., & Tóthová, M. (2019). How Much Do We Know about the Way Students Solve Problem-tasks. In M. Rusek & K. Vojir (Eds.), Project-Based Education and Other Activating Strategies in Science Education XVI. (pp. 98-104). Prague: Charles University, Faculty of Education.
 • Kuncová, L., & Rusek, M. (2019). V hlavní roli: kyslík. In M. Rusek & K. Vojíř (Eds.), Projektové vyučování a další aktivizační strategie ve výuce přírodovědných předmětů XVI. (pp. 47-55). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
 • Janík, T., Slavík, J., Najvar, P., Janíková, M., & Rusek, M. (2019). 3A Content Focused Approach for Improving Instruction: Developing and Sharing Knowledge in Professional Communities In T. Janík, M. Dalehefte, & S. Zehetmeier (Eds.), Supporting Teachers: Improving Instruction. Examples of Research-based Teacher Education (pp. 55-76). Münster: Waxmann.
 • Vojíř, K., & Rusek, M. (2019). Science education textbook research trends: a systematic literature review. International Journal of Science Education, 41(11), 1496-1516. doi:10.1080/09500693.2019.1613584
 • Rusek, M., Chytrý, V., & Honskusová, L. (2019). The Effect of Lower-secondary Chemistry Education: Students’ Understanding of the Nature of Chemistry and their Attitudes. Journal of Baltic Science Education, 18(2), 286-299. doi:https://doi.org/10.33225/jbse/19.18.286
 • Rusek, M., & Vojíř, K. (2019). Analysis of Text Difficulty in Lower-secondary Chemistry Textbooks. Chemistry Education Research and Practice, 20, 85-94. doi:10.1039/C8RP00141C.

2018

 • Rusek, M., & Vojíř, K. (2018).Konference o projektovém vyučování: ohlédnutí za 15 ročníky. In M. Rusek & K. Vojíř (Eds.), Project-based education in science education (pp. 35-43). Prague: Charles University, Faculty of Education.
 • Honskusová, L., Vojíř, K., & Rusek, M. (2019).Efekt využití hospitačního archu na reflexi výuky chemie studenty učitelství. In H. Čtrnáctová, K. Nesměrák, & M. Teplá (Eds.), DidSci Plus (pp. 89-97). Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta.
 • Vojíř, K., & Rusek, M. (2019).Výstupy a hlavní zjištění společenství praxe vzdělávacího modulu Člověk a příroda – Chemie. In H. Čtrnáctová, K. Nesměrák, & M. Teplá (Eds.), DidSci Plus (pp. 455-461). Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta.
 • Rusek, M., Beneš, P., & Carroll, J. (2018). Unexpected Discovery: A Guided-Inquiry Experiment on the Reaction Kinetics of Zinc with Sulfuric Acid. Journal of Chemical Education, 95(6), 1018-1021. doi:10.1021/acs.jchemed.7b00110
 • Stárková, D., & Rusek, M. (2018). Identification of the Ways of Using ICT in Chemistry Education. In P. Cieśla & A. Michniewska (Eds.), Science Teaching in the XXI Century (pp. 134-145). Kraków: Pedagogical University of Cracow.
 • Rusek, M., Honskusová, L., & Pražák, D. (2018). Grade 9 Elementary Students’ Conception of (School) Chemistry. In P. Cieśla & A. Michniewska (Eds.), Science Teaching in the XXI Century (pp. 122-133). Kraków: Pedagogical University of Cracow.
 • Rusek, M., Janštová, V., & Holec, J. (2018). Digitální technologie a výuka přírodních věd – na co se zaměřuje světový výzkum. rvp.cz. Dostupný z: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21735/DIGITALNI-TECHNOLOGIE-A-VYUKA-PRIRODNICH-VED—NA-CO-SE-ZAMERUJE-SVETOVY-VYZKUM.html/