Didaktika chemie ZŠ

Setkání první – o výuce obecně

Prezentace z prvního setkání je dostupná pod tímto odkazem.

Projektové vyučování

 

Úlohy a testování

 • Příručku o přírodovědné gramotnosti vydanou VÚP najdete zde.
 • Prezentace s úsekem o mezinárodních testováních je dostupná zde.
 • Standardy ke stažení jsou zde.

Požadavky k zápočtu

 • aktivní účast na seminářích,
 • mokrovyučování,
 • přednesení článku,
 • abstrakt projektu.

 

Zkouška

test:

 • část chemická
 • část pedagogická
  • pedagogické teorie 20. a 21. století (kognitivizmus, behaviorizmus, instruktivizmus, konstruktivizmus, konektivizmus),
  • Bloomova taxonomie,
  • Daleho kužel zkušenosti,
  • Piagetova genetická epistemologie,
  • RVP ZV
 • část didakticko-chemická
  • schopnost didaktické transformace pojmů do učiva,
  • navrhnutí vhodného chemického experimentu k danému učivu,
  • orientace v mezinárodních šetřeních zkoumající kompetence a znalosti žáků z chemie,
  • orientace v učebnicích dostupných pro výuku chemie na základní škole,
  • RVP ZV a výuka chemie,
  • ICT ve výuce.

kolokvium:

 • diskuse nad chybami v testu
 • hlubší problematika didaktiky chemie (ICT, metody, kurikulární dokumenty)