2016-2017

2017

  • Bílková Metelková, I. (2017). Postoje učitelů pátých ročníků k výuce přírodovědných témat na prvním stupni základních škol. In D. Kričfaluši (Ed.) Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie, Ostrava (pp. 247-258). Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta.
  • Rusek, M. (2017). Důležitost a obtížnost jednotlivých témat v učivu středoškolské chemie. In D. Kričfaluši (Ed.), Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie, (pp. 220-231). Ostravská univerzity, Přírodovědecká fakulta.
  • Beneš, P., & Rusek, M. (2017). Přírodovědné pokusy pro mateřské školy a 1. stupeň základních škol. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
  • Rusek, M., & Jančařík, A. (2017). Analysis of Ambiguous Information about Chemical Compounds in Online Databases. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(10), 6533-6543. doi: 10.12973/eurasia.2017.01081a.
  • Rusek, M., Stárková, D., Chytrý, V., & Bílek, M. (2017). Adoption of ICT Innovations by Secondary School Teachers and Pre-service Teachers within Education. Journal of Baltic Science Education, 16(4), 510-523.
  • Vítková, I. (2017). Antibakteriální účinky dezinfekčních přípravků. In M. Rusek, D. Stárková & I. Bílková Metelková (Eds.), Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIV., (pp. 219-224). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
  • Menzel, P., & Bílková Metelková, I. (2017). Projektové vyučování – Neboj se pomoct. In M. Rusek, D. Stárková & I. Bílková Metelková (Eds.), Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIV., (pp. 201-206). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
  • Musilová, L., & Kintšnerová, M. (2017). Chemie kolem nás. In M. Rusek, D. Stárková & I. Bílková Metelková (Eds.), Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIV., (pp. 195-200). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
  • Vojíř, K., & Čábelová, S. (2017). Pohnojme to spolu. In M. Rusek, D. Stárková & I. Bílková Metelková (Eds.), Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIV., (pp. 181-187). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
  • Kubátová, C., & Novotná, A. (2017. Chemie u nás doma. In M. Rusek, D. Stárková & I. Bílková Metelková (Eds.), Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIV., (pp. 221-228). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
  • Chlumová, K., & Kebert, T. (2017). Co se přidává do potravin? In M. Rusek, D. Stárková & I. Bílková Metelková (Eds.), Project-based Education in Science Education XIV., (pp. 130-135). Prague: Charles University, Faculty of Education.
  • Honskusová, L., Křápová, Š., & Muziková, T. (2017). From a Bowl to a Bowl or the Story of One Bite. In M. Rusek, D. Stárková & I. Bílková Metelková (Eds.), Project-based Education in Science Education XIV., (pp. 15-24). Prague: Charles University, Faculty of Education. WOS:000405467100001.
  • Průchová, V., & Rusek, M. (2017). Voda je život. In M. Rusek, D. Stárková & I. Bílková Metelková (Eds.), Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIV., (pp. 285-291). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. WOS:000405467100036.
  • Vojíř, K., Holec, J., & Rusek, M. (2017). Biological and Chemical Tasks for Lowersecondary Education and Their Methodical Comments. In M. Rusek, D. Stárková & I. Bílková Metelková (Eds.), Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIV., (pp. 221-228). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. WOS:000405467100027.
  • Rusek, M., Čábelová, S., & Chytrý, V. (2017). Effectiveness of Excursion to Water Treatment Plant in Prague Podolí. In G. Karwasz & M. Nodzyńska (Eds.), Entertainment-education in science education (pp. 68-82). Kraków: Pedagogical University of Cracow.
  • Rusek, M. (2017). Project-based Education Criteria Conception in Sources of Information Intended for Science Teachers in Czechia. In M. Rusek, D. Stárková & I. Bílková Metelková (Eds.), Project-based Education in Science Education XIV., (pp. 191-200). Prague: Charles University, Faculty of Education. WOS:000405467100023.
  • Rusek, M., & Lindner, M. (2017). Renewable Energy: A Science Camp activity. In M. Rusek, D. Stárková & I. Bílková Metelková (Eds.), Project-based Education in Science Education XIV., (pp. 91-98). Prague: Charles University, Faculty of Education. WOS:000405467100010.

2016

  • Rusek, M., Slavík, J., & Najvar, P. (2016). Obsahová konstrukce a didaktické uplatnění přírodovědného edukačního experimentu ve výuce na příkladu chemie. Orbis scholae, 10(2), 71-91.
  • Čábelová, S., & Rusek, M. (2016). The Effectiveness of Different Approaches to Excursions in Waterworks In P. Cieśla, W. Kopek-Putala & A. Baprowska (Eds.), Research in Didactics of the Sciences, (pp. 25-27). Kraków: Pedagogical University of Cracow, Institute of Biology, Department of Education of Natural Sciences.
  • Stárková, D., & Rusek, M. (2016). Etické a bezpečnostní aspekty využívání ICT ve výuce chemie. Scientia in educatione, 7(2), 100-110.
  • Rusek, M., Metelková, I., Stárková, D., & Beneš, P. (2016). Hodnocení obtížnosti textu učebnic chemie pro základní školy. Chemické Listy, 110(12), 953-958.
  • Stárková, D., & Rusek, M. (2016). Pojem inovace a jeho význam v přírodovědném vzdělávání. In M. Prokša & A. Drozdíková (Eds.), ScienEdu: Inovácie a trendy v prírodovednov vzdelávaní, (pp. 174-179). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta.
  • Novotná, J. Jančřík, A. & Rusek, M. (2016). Stem and project-based education. In D. Rychtarikova, D. Szarkova and L. Balko (Eds.), APLIMAT 2016 – 15th Conference on Applied Mathematics 2016, Bratislava (pp. 576-885). Slovak University of Technology in Bratislava.
  • Rusek, M., Jančařík, A., & Novotná, J. (2016). Chemical calculations: A neccessary evil or an important part of chemistry education? In D. Rychtarikova, D. Szarkova and L. Balko (Eds.), APLIMAT 2016 – 15th Conference on Applied Mathematics 2016, Bratislava (pp. 978-986). Slovak University of Technology in Bratislava.
  • Rusek, M. (2016). Kulhavý poutník: dotazník v pedagogickém výzkumu. In M. Ivan & R. Šulcová (Eds.), 11. Mezinárodní seminář studentů doktorského studia Didaktika chemie, Praha (pp. 23-30). Nakladatelství P3K, s.r.o.
  • Metelková, I. Přírodovědně zaměřená projektová aktivita pro primární vzdělávání „V hlavní roli jedlá soda“. In M. Rusek (Ed.), Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIII., Praha (pp. 136–141). Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. Dostupný z https://pages.pedf.cuni.cz/pvch/files/2012/09/conference-proceedings_2015.pdf.
  • Rusek, M. (2016). Australia: A Case Study of a Project Day. In M. Rusek (Ed.), Project-Based Education in Science Education XIII., Praha (pp. 54-60). Praha: Charles University in Prague, Faculty of Education. Dostupný z https://pages.pedf.cuni.cz/pvch/files/2012/09/conference-proceedings_2015.pdf.
  •  Ivánková, P., & Rusek. (2016). Student Activity Evaluation in a Science Camp with the Use of the 3A Methodology. In M. Rusek (Ed.), Project-Based Education in Science Education XIII., Praha (pp. 42-48). Praha: Charles University in Prague, Faculty of Education. Dostupný z https://pages.pedf.cuni.cz/pvch/files/2012/09/conference-proceedings_2015.pdf.