2014-2015

2015

 • Rusek, M. (2015). Analýza disertačních prací z didaktiky chemie obhájených v České republice v letech 2004-2014. Scientia in educatione, 6(2), 16-34.
 • Liška, F., & Středa, L. (2015). Chemické zbraně v Sýrii a jejich ničení. Chemické listy, 109, 738-747.
 • Stárková, D., & Rusek, M. (2015). Postoje studentů učitelství chemie k využití informačních a komunikačních technologií ve výuce chemie. In H. Cídlová (Ed.), XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY, Brno (pp. 193-199). Masarykova univerzita. Dostupný z https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/download/780/2498/408-1.
 • Rusek, M. (2015). Jak jsou teoretická východiska projektové výuky akceptována v praxi? In H. Cídlová (Ed.), XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY, Brno (pp. 166-173). Brno: Masarykova univerzita. Dostupný z https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/download/780/2498/408-1.
 • Rusek, M. (2015). Wischenschaftliches Denken durch Laborarbeit fördern. MINT Zirkel, Mai/Juni, 10.
 • Rusek, M. (2015). Perspektivy projektového vyučování v přírodovědnýh předmětech. Chemagazín, XXV(1), 8-9.
 • Stárková, D., & Rusek, M. (2015). The Use of M-Technology in Proglem, Inquiry and Project-based Learning. In M. Rusek, D. Stárková & I. Metelková (Ed.), Project-based Education in Science Education XII., Praha (pp. 85-91). Praha: UK PedF.
 • Janštová, V., & Rusek, M. (2015). Ways of Student Motivation towards Interest in Science. In M. Rusek, D. Stárková & I. Metelková (Ed.), Project-based Education in Science Education XII., Praha (pp. 28-33). Praha: Charles University in Prague, Faculty of Education.
 • Beneš, P., Rusek, M., & Kudrna, T. (2015). Tradice a současný stav pomůckového zabezpečení edukačního chemického experimentu v České republice. Chemické Listy, 109(2), 159-162.

2014

  • Rusek, M. (2014). Efekt zařazení chemie do kurikula středních odborných škol nechemického zaměření. Scientia in educatione, 5(2), 13-29.
  • Rusek, M. (2014). Současný stav chemického experimentu na středních odbornýh školách nechemického zaměření. Chemagazín, XXIV(6), 35-36.
  • Stárková, D., & Rusek, M. (2014). Možnosti využití podcastů ve výuce chemie. In M. Bílek (Ed.), Výzkum teorie a praxe v didaktice chemie/Přírodovědné a technologické vzdělávání pro XXI. století, Hradec Králové (pp. 345-350). Hradec Králové: Gaudeamus.
  • Rusek, M., & Metelková, I. (2014). Chemistry Teachers‘ Opinion of Chemistry Education. In P. Cieśla & A. Michniewska (Eds.), Teaching and Learning Science at All Levels of Education (pp. 139-143). Krakow: Pedagogical University of Krakow.
  • Stárková, D., & Rusek, M. (2014). M-technology in Chemistry Education. In M. Nodzyńska, P. Cieśla & K. Różowicz (Eds.), New Technologies in Science Education (pp. 30-33). Krakov: Pedagogical University of Kraków.
  • Rusek, M., Gabriel, Š., & Kuželová, N. (2014). Využití chemicky odolného teploměru v badatelsky pojaté problémové úloze. In M. Bílek (Ed.), Výzkum teorie a praxe v didaktice chemie/Přírodovědné a technologické vzdělávání pro XXI. století, Hradec Králové (pp. 473-480). Hradec Králové: Gaudeamus.
  • Rusek, M., Stárková, D., & Finger, A. (2014). Are Chemistry Apps Suitable for an Out of Classroom Approach? In (Ed.), ICOLE 2014, Halle. (poster)
  • Kotoučová, H., Strnadová, I., Kovandová, a kol. (2014) Biomimetic aerobic oxidative hydroxylation of arylboronic acids to phenols catalysed by a flavin derivative. Organic & Biomolecular Chemistry, 12(13), 2137-2142. dx.doi.org/10.1039/C3OB42081G. ISSN 1477-0520.
  • Rusek, M. (2014). Projektové vyučování v přírodovědných předmětech: projekt hodný pozornosti. Chemagazín, XXIV(1), 28-29.
  • Liška, F. & Středa, L. (2014). Chemie kolem sarinu a látek jemu podobných. Biologie-chemie-zeměpis, 23(1), 32-41.
  • Rusek, M., & Škoda, J. (2014). Jak vnímají žáci jednotlivá témata z učiva chemie? . Biologie, chemie, zeměpis, 23(1), 24-28.