Práce z odborné chemie

Témata nabízených bakalářských a diplomových prací jsou v těchto odvětvích:

1. Analytický chemie

Bakalářské a diplomové práce se zaměřují zejména na přípravu referenčních materiálů (např. barviv, pigmentů, pravěké stravy) podle historických receptur, které dále slouží k pokročilejším analýzám a srovnávání s reálnými historickými vzorky získanými z obrazů, polychromií či archeologických nálezů.

Některá témata jsou orientována na práci s moderními analytickými přístroji, například s hmotnostní spektrometrií či plynovou chromatografií. Student má tak možnost „podívat se pod pokličku“ na styl práce na jiných, vysoce erudovaných pracovištích, což mu může usnadnit další odborné vzdělávání i na čistě chemicky zaměřených institucích.

2.Elektrochemie

Bližší informace jsou uvedeny zde.

3. Organická chemie