Publikace doktorandů

2014

 

 • METELKOVÁ, I. Příprava žáků na efektivní jednání v krizových a zdraví ohrožujících situacích jako integrující přírodovědné téma. In: BÍLEK, M. Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie/Přírodovědné a technologické vzdělávání pro XXI. století. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. 430-438. ISBN 978-80-7435-417-5.
 • STÁRKOVÁ, D. a M. RUSEK. Možnosti využití podcastů ve výuce chemie. In: BÍLEK, M. Výzkum teorie a praxe v didaktice chemie/Přírodovědné a technologické vzdělávání pro XXI. století. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. 345-350. ISBN 978-80-7435-417-5.
 • RUSEK, M., D. STÁRKOVÁ a A. FINGER. Are Chemistry Apps Suitable for an Out of Classroom Approach? In: ICOLE 2014, 2014. (poster)

 

2011

 • RUSEK, M. Mobilní technologie ve vzdělávání : Výzva i pro didaktiku chemie. Media4U Magazine [online]. 2011, 8, X3, [cit. 2011-12-17]. Dostupný z WWW: <http://www.media4u.cz/mmx32011.pdf>. ISSN 1214-9187.
 • RUSEK, M. Chemie pro žáky SOŠ nechemického zaměření. In BENDL, S; ZVÍROTSKÝ, M. Místo vzdělávání v současné společnosti : paradigma – ideje – realizace. 1. Brno : Tribun EU, 2011. s. 63-64. ISBN 978-80-236-0046-5.
 • RUSEK, M. Konstruktivistický přístup ve výuce názvosloví organické chemie. In BENDL, S; ZVÍROTSKÝ, M. Místo vzdělávání v současné společnosti : paradigma ‑ ideje – realizace. 1. Brno : Tribun EU, 2011. ISBN 978-80-236-0064-9.
 • RUSEK, M; KÖHLEROVÁ, V; JELÍNEK, J. Konstruktivistický přístup ve výuce typů vzorců organické chemie. In BENDL, S; ZVÍROTSKÝ, M. Místo vzdělávání v současné společnosti : paradigma – ideje – realizace. Brno : Tribun EU, 2011. ISBN 978-80-263-0064-9.
 • RUSEK, M. Jak proměnit každou obrazovku v počítač?. Metodický portál: Články [online]. 01. 12. 2011, [cit. 2011-12-01]. Dostupný z WWW: <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/14621/>. ISSN 1802-4785.
 • RUSEK, M. Postoj žáků k předmětu chemie na středních odborných školách. Scientia in educatione. 2011, 2, 2, s. 23-37. Dostupný také z WWW: <http://www.scied.cz/FileDownload.aspx?FileID=425>. ISSN 1804-7106.
 • RUSEK, M; DUŠEK, B. Nová chemická legislativa a její transformace do vyučování. Biologie-chemie-zeměpis. 2011, 20, 05/2011, s. 241-246. ISSN 1210-3349.
 • RUSEK, M. Možnosti a meze využití online dotazníků. In VÁCLAVÍK, M; SOJKA, P; RUSEK, M. Paradigma současného vzdělávání v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků ze 7. Simulované doktorské konference. Praha : ÚVRV, 2011. s. 179-186.  Dostupný z WWW: <https://pages.pedf.cuni.cz/doktorandskakonference/files/2011/11/Sbornik-7.-doktorske-konference-FIN.pdf>ISBN 978-80-7290-521-8.
 • RUSEK, M; BECKER, N. „Projectivity“ of Projects and Ways of its Achievement. In RUSEK, M; MÜLLEROVÁ, L. Projektové vyučování v chemii a souvisejících oborech : Sborník abstraktů 9. Mezinárodní studentské konference. Praha : UK PedF, 2011. s. 10.
 • RUSEK, M; ASUNTA, T. Project Based Education in Finland and the Czech Republic: Comparison of Approaches. In RUSEK, M; MÜLLEROVÁ, L. Projektové vyučování v chemii a souvisejících oborech : Sborník abstraktů 9. Mezinárodní studentské konference. Praha : UK PedF, 2011. s. 12.
 • KÖHLEROVÁ, V. Možnosti využití učební pomůcky „Tajemství vody“ pro projektovou výuku na téma voda. In VÁCLAVÍK, M; SOJKA, P; RUSEK, M. Paradigma současného vzdělávání v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků ze 7. Simulované doktorské konference. Praha : ÚVRV, 2011. s. 223-227.  ISBN 978-80-7290-521-8.
 • KÖHLEROVÁ, V., KUČKOVÁ, Š., HYNEK, R. Identifikace proteinových pojiv obsažených v uměleckých dílech pomocí plynové chromatografie, Muzea, památky a konzervace 2010, Slezské zemské muzeum Opava, 2010. s. 33-36. ISBN 978-80-86224-83-1.
 • RUSEK, Martin. Kam až dosáhne kooperace?. Metodický portál: Články [online]. 16. 11. 2011, [cit. 2011-11-16]. Dostupný z WWW: <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/c//14527/>. ISSN 1802-4785.
 • RUSEK, M. Kooperující žák jako člen informační společnosti. Metodický portál: Články [online]. 14. 11. 2011, [cit. 2011-11-14]. Dostupný z WWW: <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/c//14519/. ISSN 1802-4785.
 • RUSEK, M. Mobilní technologie : rozšíření kompetencí současného učitele chemie. In BÍLEK, M. Technologicko-didaktická znalost obsahu v chemii : Sborník abstraktů 21. Mezinárodního semináře o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 29-30. ISBN 978-80-7435-159-4.
 • RUSEK, M. Mobilní telefony LEGÁLNĚ ve výuce. Metodický portál: Články [online]. 2011, [cit. 2011-08-29]. Dostupný z WWW: <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/13413/MOBILNI-TELEFONY-LEGALNE-VE-VYUCE.html>. ISSN 1802-4785.
 • RUSEK, M. Metodický portál, Digitální učební materiály: Úvod do organické chemie. [online]. 2011. [cit. 20. 07. 2011]. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/uvod-do-organicke-chemie-2.html>. ISSN 1802-4785.
 • JELÍNEK, J. Pryskyřice jako balzám na duši. In RUSEK, M. Paradigma současného vzdělávání v pedagogickém výzkumu: Sborník abstraktů ze 7. Simulované doktorské konference. Praha : ÚVRV, 2011. s. 31-32.
 • KÖHLEROVÁ, V. Možnosti využití učební pomůcky Tajemství vody pro projektovou výuku na téma voda. In RUSEK, M. Paradigma současného vzdělávání v pedagogickém výzkumu: Sborník abstraktů ze 7. Simulované doktorské konference. Praha : ÚVRV, 2011. s. 31.
 • RUSEK, M. Možnosti a meze využití online dotazníků. In RUSEK, M. Paradigma současného vzdělávání v pedagogickém výzkumu: Sborník abstraktů ze 7. Simulované doktorské konference. Praha : ÚVRV, 2011. s. 26.
 • RUSEK, M. Metodický portál, Digitální učební materiály: „Černé zlato“ [online]. 2011. [cit. 11. 01. 2011]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/cerne-zlato.html>.

2010

Diplomové práce

Příspěvky ve sbornících z konferencí

Další publikace

 • JELÍNEK, J.; KUČKOVÁ, Š. Identifikace pryskyřičných laků v uměleckých dílech pomocí plynové chromatografie. (ed.) 2010.
 • KUČKOVÁ, Š.; JELÍNEK, J..;KÖHLEROVÁ, V.; ČÁMSKÁ, L.; KOFROŇOVÁ, P.; HYNEK, R.; KODÍČEK, M. Moderní metody organické analýzy uměleckých děl. (ed.) 2010.
 • KÖHLEROVÁ, V.; KUČKOVÁ, Š.; HYNEK, R. Identifikace proteinových pojiv obsažených v uměleckých dílech pomocí plynové chromatografie. (ed.) 2010.