Pedagogické praxe

Pokyny k praxím

Fakultní školy

Praktikanti si sami zajistí školu, na níž budou praxi absolvovat. Studenti, kteří mají absolvovat pedagogickou praxi na chemii mají na výběr z těchto fakultních škol. Uvedený seznam je přehledem fakultních škol celé fakulty, proto je zapotřebí dohodnout se s kontaktní osobou na škole na možnosti absolvovat praxi ve vaší aprobaci. Důrazně doporučujeme absolvovat praxi z obou předmětů na jedné škole.

Pro absolvování praxe na pražské škole mimo tento výběr je zapotřebí domluva s vedoucím praxí, Dr. Ruskem. Absolvování praxe na mimopražské škole bude povoleno pouze ve výjimečných opodstatněných případech.

Další školy doporučené pro absolvování praxí z chemie:

Školy ověřené při orientačních praxích:

  • ZŠ Uhelný trh,
  • ZŠ Milíčov,
  • Malostranské gymnázium,
  • Gymnázium prof. Jana Patočky (vyučujícími jsou absolventky katedry),
  • Masarykova střední škola chemická, Křemencova, Praha.

Požadované dokumenty

1. Úspěšný průběh praxí spočívá nejen ve výkonu samotném, ale i ve správném vyplnění všech dokumentů. S fakultním učitelem (učitel na škole držící nad Vámi ochrannou ruku) je zapotřebí podepsat dohodu o provedení práce a tu co nejdříve doručit na katedru. Všechny observované i odučené hodiny musí být zaznamenány do příslušného formuláře. Na konci praxe si každý od svého fakultního učitele vyžádá hodnocení.

2. Praktikanti jsou povinni školu, na které bude praxe probíhat, nahlásit (dokument Praktikanti a školy).

3. Pro splnění požadavků je nutné absolvovat 10 hodin náslechů (zaměřených na různé aspekty) a 10 hodin odučit. Z vybraných 3 hodin praktikant vypracuje přípravy, ve kterých uvede: cíl hodiny, příslušné učivo, očekávané výstupy, klíčové kompetence, využité metody a zhodnocení hodiny.

4. Po absolvování náslechů je praktikant povinen vyplnit online rozvrh, kde uvede vše potřebné k tomu, aby jej mohl hospitující učitel kontaktovat a navštívit “v akci”.

5. Povinností praktikantů je pravidelně konzultovat situace vzniklé v průběhu praxí. Ke konci 2. týdne praxí proběhne setkání, na kterém budou rozebrány první postřehy z praxí.

Potřebné dokumenty jsou ke stažení zde: