Řešené projekty

Národní projekty
OP VVV
Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností (Prof. Beneš, Dr. Rusek, Mgr. Vojíř)

doba řešení 02/2017-31.12.2019

řešitelé:

Pavel Beneš – přírodovědná pregramotnost

Martin Rusek, Karel Vojíř – Člověk a příroda-Chemie

PROGRES

Q17 Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu

doba řešení: 2017-2021

řešitelé: Všichni vědečtí pracovníci katedry

Q16 Environmentální výzkumu

doba řešení: 2017-2021

řešitelé: Všichni vědečtí pracovníci katedry

UNCE (Univerzitní výzkumná centra)

č. 024

řešitelé za katedru: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., PhDr. Martin Rusek, Ph.D.

Fond F (2017)

Inovace předmětů

Předměty se sylaby upravenými v rámci projektu:

  1. Obecná chemie
  2. Chemické výpočty
  3. Anorganická chemie I
  4. Anorganická chemie II
  5. Organická chemie I
  6. Organická chemie II
  7. Laboratoř organické chemie
  8. Instrumentální metody

Řešitelé: učitelé jednotlivých kurzů

Inovace v oblasti přístrojového vybavení

 

Projekt KSH – Komplexní systém hodnocení (Česká školní inspekce)

doba řešení: 2017-2022

řešitel:

Martin Rusek

Projekt NIQES – Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (Česká školní inspekce)

doba řešení: 12/2013-10/2015

řešitelé za UK PedF:
Martin Rusek (KCHDCH) – garant týmu pro PřG
Dagmar Stárková (KCHDCH)
Iva Metelková (KCHDCH)
Pavel Beneš (KCHDCH)
Hana Kotoučová (KCHDCH)
Lenka Pavlasová (KBES)
Tereza Odcházelová (KBES)
Lucie Hlaváčová (KBES)

Mezinárodní projekty

KCHDCH je řešitelem jednoho mezinárodního projektu v rámci Erasmus + – SciVis: Improvement of interactive methods to understand the natural sciences and technological improvement.

doba řešení: 09/2014-11/2016

řešitelé za UK PedF:
Martin Rusek (KCHDCH) – vedoucí týmu
Dagmar Stárková (KCHDCH)
Iva Metelková (KCHDCH)
Simona Čábelová (KCHDCH)
Antonín Jančařík (KMDM)
Tereza Odcházelová (KBES)
Lucie Hlaváčová (KBES)
Kateřina Jančaříková (KBES)