2010 – 2011

2011

 • ADAMEC, M.; BENEŠ, P.; KOTOUČOVÁ, H.; LIŠKA, F. Jak silná a stabilní je kyselina uhličitá. In . Chemické listy 6/2010 : 62. sjezd českých a slovenských asociací chemických společností : sborník abstrakt. Praha : Česká chemická společnost, 2010. s. 546. ISSN 1213-7103.
 • ADAMEC, M.; BENEŠ, P.; KOTOUČOVÁ, H.; LIŠKA, F. Kvalitativní předpověď relativní síly oxokyselin z jejich souhrnných vzorců. Biologie, chemie, zeměpis. 2011, roč. 20, č. 2, s. 78–83 ISSN 1210-3349.
 • CRHOVÁ, M; KOFROŇOVÁ, P; KUČKOVÁ, Š; ČÁMSKÁ, L; HYNEK, R. Inorganic pigments influence on protein binders identifi cation in model color layers.. Art´11 10th International Conference on non-destructive investigations and microanalysis for the diagnostics and conservation of cultural and environmental heritage, Florencie, Itálie, 13.04.2011 – 15.04.2011. 2011.
 • Crhová, MichaelaKučková, ŠtěpánkaSandu, Irina Crina AncaRoque, Ana CeciliaHynek, RadovanKodíček, Milan. Imunochemický rozbor historických malt. Muzea, památky a konzervace 2011, Brno, 31.05.2011 – 01.06.2011. 2011.
 • Crhová, MichaelaKučková, ŠtěpánkaNovák, ZdeněkStýblová, Marie. Stop to forgeryStop padělkům. Art’11 10th International Conference on non-destructive investigations and microanalysis for the diagnostics and conservation of cultural and environmental heritage, Florencie, Itálie, 13.04.2011 – 15.04.2011. 2011.
 • Fremout, WimKučková, ŠtěpánkaCrhová, MichaelaSanyová, JanaSaverwyns, StevenHynek, RadovanKodíček, MilanVandenabeele, PeterMoens, Luc. Classification of protein binders in artist’s paints by MALDI-TOF-MS: an evaluation of PCA and SIMCA.. Art´11 10th International Conference on non-destructive investigations and microanalysis for the diagnostics and conservation of cultural and environmental heritage, Florencie, Itálie, 13.04.2011 – 15.04.2011. 2011.
 • Fremout, Wim; Kučková, Štěpánka; Crhová, Michaela; Sanyova, Jana; Saverwyns, Steven; Hynek, Radovan; Vandenabeele, Peter; Kodíček, Milan; Moens, Luc. Classification of protein binders in artist’s paints by matrix-assisted laser desorption/ionisation time-of-flight mass spectrometry: an evaluation of principal component analysis (PCA) and soft independent modelling of class analogy (SIMCA).. Rapid Communications in Mass Spectrometry. 2011, roč. 2011, č. 25, s. 1631-1640.0951-4198 IF 2010:
 • Holada, Karel; Beneš, Pavel; Liška, František. Zhudebněné pokusy ve výuce chemie. Chemické listy. 2011, roč. 105, č. 1, s. 55-59.0009-2770 IF 2010:
 • Holada, K; Jelínková, J. Chemie a společnost.. Praha 2011.
 • Holada, Karel. Canafest očima učitele.. Biologie – Chemie – Zeměpis. 2011, roč. 20, č. 1, s. 39-40.1210-3349
 • Holada, Karel. Edukační experiment v chemii.. Praha 2011.
 • Hynek, Radovan; Kučková, Štěpánka; Konik, Petr; Prchliková, Radka; Kodiček, Milan. Novel Approach to Protein Analysis in Hard Tissues.. Journal of Surface Analysis. 2011, roč. 17, č. 3, s. 310-312.1341-1756
 • Jelínek, JanKučková, ŠtěpánkaKöhlerová, VeronikaStárková, Dagmar. Identifikace přírodních pryskyřic hmotnostní spektrometrií.. Muzea, památky a konzervace 2011, Brno, 31.05.2011 – 01.06.2011. 2011.
 • JELÍNEK, J. Pryskyřice jako balzám na duši. In RUSEK, M. Paradigma současného vzdělávání v pedagogickém výzkumu: Sborník abstraktů ze 7. Simulované doktorské konference. Praha : ÚVRV, 2011. s. 31-32.
 • KÖHLEROVÁ, V. Možnosti využití učební pomůcky Tajemství vody pro projektovou výuku na téma voda. In RUSEK, M. Paradigma současného vzdělávání v pedagogickém výzkumu: Sborník abstraktů ze 7. Simulované doktorské konference. Praha : ÚVRV, 2011. s. 31.
 • Köhlerová, Veronika. Možnosti využití učební pomůcky “Tajemství vody” pro projektovou výuku na téma voda. In Paradigma současného vzdělávání v pedagogickém výzkumu. Sojka, Pavel, Rusek, Martin, Václavík, Marek (ed.). 1. vyd. Praha : ÚVRV UK PedF, 2011. 978-80-7290-521-8
 • Kučková, Štěpánka; Hynek, Radovan; Marsalova, Lucie; Konik, Petr; Šantrucek, Jiří; Martinec, Jan; Kodíček, Milan; Novotná, Zuzana. A novel approaches for the determination of membrane protein expression levels based on LC-MS/MS. Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies. 2011, roč. 2011, č. 34, s. 1004-1013.1082-6076 IF 2010:
 • Kučková, Štěpánka. The principles of MALDI-TOF mass spectrometry and its application in cultural heritage.. Erasmus Teacher Programme, Lisabon, Portugal, 31.08.2011 – 2011.
 • Kučková, ŠtěpánkaStýblová, MarieGrygar, Tomáš MatysHynek, Radovan. Identification of natural organic dyes by mass spectrometry.. MaSC 2011 Meeteing, Boston, USA, 12.05.2010 – 13.05.2011. 2011.
 • Kučková, ŠtěpánkaStýblová, MarieGrygar, Tomáš MatysHynek, Radovan. Identification of organic dyes in artworks by mass spectrometry. 14th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis (ECASIA), Cardiff, UK, 04.09.2011 – 09.09.2011. 2011.
 • Kučková, Štěpánka; Stýblová, Marie; Grygar, Tomáš Matys; Hynek, Radovan. Identification of organic dyes in artworks by mass spectrometry. London 2011.
 • Kučková, Štěpánka; Crhova, Michaela; Sandu, Irina Crina Ancu; Roque, Ana Cristina. Complementary protocol of investigation of proteinaceous additives in hist. mortars.. Berlin, Německo 2011.
 • Pereira, CatarinaSandu, Irina Crina AncuBusani, TitoBranco, LuisKučková, ŠtěpánkaCrhova, Michaela. Novas formulações com base de enzimas e líquidos iónicos para a remoção de camadas proteicas em obras policromadas. 1st Luso-Brazilian meeting, Porto, Portugal, 26.09.2011 – 27.09.2011. 2011.
 • Romero Pastor, Julia; Navas, Natalia; Kučková, Štěpánka; Manzano, Eloisa; Rodriguez-Navarro, Alejandro; Cardell, Carolina. Pigment-proteinaceous binder interaction study under UV ageing conditions by MALDI-TOF-MS and Principal Component Analysis. Journal of Mass Spectrometry. 2011, 0000-0000
 • Rusek, Martin. Černé zlato. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. 2011, ISSN 1802-4785.
 • Rusek, Martin. Úvod do organické chemie. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. 2011, ISSN 1802-4785.
 • Rusek, Martin. Mobilní telefony LEGÁLNĚ ve výuce. Metodický portál RVP. 2011, 1802-4785
 • Rusek, Martin. Kooperující žák jako člen informační společnosti. Metodický portál RVP. 2011, 1802-4785.
 • RUSEK, M. Metodický portál, Digitální učební materiály: „Černé zlato“ [online]. 2011. [cit. 11. 01. 2011]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/cerne-zlato.html>.
 • Rusek, Martin. Kam až dosáhne kooperace?. Metodický portál RVP : Portál vzdělávání.. 2011, 1802-4785.
 • Rusek, Martin; Dušek, Bohuslav. Nová chemická legislativa a její transformace do vyučování. Biologie – Chemie – Zeměpis. 2011, roč. 20, č. 5/2011, s. 241-246.1210-3349.
 • Rusek, Martin. Postoj žáků k předmětu chemie na středních odborných školách. Scientia in educatione. 2011, roč. 2, č. 2, s. 23-37.1804-7106.
 • Rusek, Martin. Jak proměnit každou obrazovku v počítač?. Metodický portál RVP. 2011, roč. 2011. 1802-4785.
 • Rusek, Martin, Köhlerová, Veronika, Jelínek, Jan. Konstruktivistický přístup ve výuce typů vzorců organické chemie. In Místo vzdělávání v současné společnosti : paradigmata – ideje – realizace : Sborník z 18. výroční konference České pedagogické společnosti konané ve dnech 16. – 17. února 2011 v Praze [CD ROM]. (ed.). 1. vyd. Brno : Tribun, 2011. 978-80-263-0064-9
 • Rusek, Martin. KONSTRUKTIVNÍ PŘÍSTUP VE VÝUCE NÁZVOSLOVÍ ORGANICKÉ CHEMIE. In Místo vzdělávání v současné společnosti : paradigmata – ideje – realizace : Sborník z 18. výroční konference České pedagogické společnosti konané ve dnech 16. – 17. února 2011 v Praze [CD ROM]. (ed.). Brno : Tribun, 2011. 978-80-263-0064-9.
 • Rusek, Martin. Možnosti a meze využití online dotazníků. In Sborník ze 7. doktorské konference Paradigma současného vzdělávání v pedagogickém výzkumu. Sojka, Pavel, Rusek, Martin, Václavík, Marek (ed.). 1. vyd. Praha : ÚVRV UK PedF, 2011. 978-80-7290-521-8
 • Rusek, Martin. Projekt One Laptop per Child: nová zjištění, nové otázky. Spomocník. 2012, roč. Neuveden, č. 2012-04-17, s. elektronický zdroj.1802-4785
 • Rusek, Martin. Mobilní technologie ve vzdělávání : Výzva i pro didaktiku chemie Více zde:  Media4u Magazine. 2011, roč. 8, č. X3, s. 116-121.1214-9187
 • Rusek, Martin. Chemie pro žáky SOŠ nechemického zaměření. In Místo vzdělávání v současné společnosti : paradigmata – ideje – realizace : Sborník z 18. výroční konference České pedagogické společnosti konané ve dnech 16. – 17. února 2011 v Praze [CD ROM]. (ed.). 1. vyd. Brno : Tribun, 2011. 978-80-263-0064-9
 • Rusek, Martin, Asunta, Tuula. PROJECT BASED EDUCATION IN FINLAND AND THE CZECH REPUBLIC: COMPARISON OF APPROACHES. In Projektové vyučování v chemii a souvisejících oborech. (ed.). 1. vyd. Praha : UK PedF, 2011. 978-80-7290-537-9
 • Rusek, Martin, Becker, Nicole. “Projectivity” of Projects and Ways of its Achievement. In Projektové vyučování v chemii a souvisejících oborech. (ed.). 1. vyd. Praha : UK PedF, 2011. 978-80-7290-537-9
 • Sandu, Irina Crina AncuKučková, ŠtěpánkaCrhová, MichaelaRoque, Ana Cristina. Complementary protocol of investigation of proteinaceous additives in hist. mortars.. EWCHP–2011, European Workshop and Training Day on Cultural Heritage Preservation Berlin, Germany, Berlin, 26.09.2011 – 28.09.2011. 2011.
 • Stýblová, Marie; Kučková, Štěpánka; Grygar, Tomáš Matys; Hynek, Radovan. Identification of natural organic dyes by mass spectrometry. Cambridge, MA USA 2011.
 • Šimková, L.; Liška, František; Ludvík, Jiří. 2,2-Dinitroethene-1,1-diamine. Current Organic Chemistry. 2011, roč. 2011, č. 15, s. 2983-2995.1385-2728 IF 2010:
 • Šmíd, M; Zeman, A; Kučková, Š; Hájek, T; Rokyta, R. Anorganická analýza explantovaných aortálních chlopní pro významnou degenerativní aortální stenózu. XIX. výroční sjezd České kardiologické společnosti, Veletrhy Brno, Brno, CR, 01.05.2011 – 04.05.2011. 2011.
 • Zachariášová, Miroslava; Holada, Karel. Pokusy z lékárny. Acidobazické vlastnosti Jarischova roztoku.. Biologie – Chemie – Zeměpis. 2011, roč. 20, č. 1, s. 34-35.1210-3349
 • Zachariášová, Miroslava; Holada, Karel. Pokusy z lékárny. Koloidy a jejich koacervace.. Biologie – Chemie – Zeměpis. 2011, roč. 20, č. 5, s. 247-248.1210-3349
 • Zachariášová, Miroslava; Holada, Karel. Pokusy z lékárny. Model žaludečního prostředí v kádince.. Biologie – Chemie – Zeměpis. 2011, roč. 20, č. 4, s. 181-181.1210-3349
 • Zachariášová, Miroslava; Holada, Karel. Pokusy z lékárny. Oxidační a redukční účinky peroxidu vodíku.. Biologie – Chemie – Zeměpis. 2011, roč. 20, č. 2, s. 82-83.1210-3349
 • Zachariášová, Miroslava; Holada, Karel. Pokusy z lékárny. Eutektická směs.. Biologie – Chemie – Zeměpis. 2011, roč. 20, č. 3, s. 140-141.1210-3349
 • Zeman, A; Šmíd, M; Kučková, Š; Velčovská, M; Hájek, T; Rokyta, T. A contribution to the study of pathological biomineralization of aortic valves.. 4th International Conference on Medical Geology, Geological and Medical Sciences for a safer Environment (GEOMED), Bari, Italy, 20.09.2011 – 25.09.2011. 2011.

2010

 • ADAMEC, M.: Proč se nebát chemie? : příručka k projektu Alma Mater Studiorum. Praha : Uk v Praze – PedF, 2010. 52 s. ISBN 978-80-7290-454-9.
 • ADAMEC, M.; JANČAŘÍK, A. Svět potravin a kouzlo biotechnologií : 24. letní škola VŠCHT Praha. 1. vyd. Ostrava : KEY Publishing, 2010. Využití nástrojů společnosti Wolfram Research, Inc., ve výuce chemie, s. 116. ISBN 978-80-7418-069-9.
 • BENEŠ, Pavel – RUSEK, Martin – JELÍNEK, Jan – KOTOUČOVÁ, Hana – KÖHLEROVÁ, Veronika Projektové vyučování v chemii a souvisejících oborech. (ed.) 2010.
 • CRHOVÁ, Michaela – KUČKOVÁ, Štěpánka – HYNEK, Radovan – KODÍČEK, Milan Proteomická identifikace přírodních materiálů v historických maltách a zjištění vlivu stárnutí a pH na jejich identifikaci. (ed.) 2010.
 • CRHOVÁ, Michaela – KUČKOVÁ, Štěpánka – HYNEK, Radovan – KODÍČEK, Milan Possibilities of protein additives identification in historical mortars by peptide mass mapping method. (ed.) 2010.
 • CRHOVÁ, Michaela – KUČKOVÁ, Štěpánka – HYNEK, R. – KODÍČEK, Milan Proteomic identification of milk proteins in historical mortars. (ed.) 2010.
 • KOTOUČOVÁ, Hana – SOLNIČKA, Ondřej – CIBULKA, Radek – JUROK, Radek Syntéza a studium vlastností orthosubstituovaných 3-fenylisoalloxazinů. (ed.) Chemické listy 6/2010 : 62. sjezd českých a slovenských asociací chemických společností. 1. vyd. Praha: Česká společnost chemická, 2010, s. 433-433.
 • KOTOUČOVÁ, Hana – KOŠATA, Bedřich – CIBULKA, Radek – LIŠKA, František Interaktivní elektronické testy z organické chemie. (ed.) Chemické listy 6/2010 : 62. sjezd českých a slovenských asociací chemických společností. 1. vyd. Praha: Česká společnost chemická, 2010, s. 552-552.
 • KÖHLEROVÁ, Veronika – KUČKOVÁ, Štěpánka – HYNEK, R. Identifikace proteinových pojiv obsažených v uměleckých dílech pomocí plynové chromatografie. (ed.) 2010.
 • JANOUŠKOVÁ, S; MARŠÁK, J; PUMPR, V. Přírodovědná gramotnost – pouhý slogan nebo nová idea? In BAJTOŠ, J. Integrácia teórie a praxe didaktiky ako determinant kvality modernej školy. Košice : Equilibria, 2010. ISBN 978-80-7097-843-6.
 • KUČKOVÁ, Š; VÁVRA, J; HYNEK, R; KODÍČEK, M. Analýza obsahu keramických a skleněných nádob metodou peptidového mapování. In BEJLAK, J; BŘEZINVÁ, G; VARSIK, V. (ed). Archeológia Barbarov : Hospodárstvo Germánov : sídliskové a ekonomické štruktúry od neskorej doby laténskej po včasný stredovek. Nitra : 2010. s. 639-644. Archaeologica slovaca monographiae communicationes. Tomus X. ISBN 978-80-89315-24-6.
 • KUČKOVÁ Š; ČÁMSKÁ L; KOFROŇOVÁ, P; HYNEK, R; KODÍČEK, M. Vliv anorganických pigmentů na identifikaci pojiv hmotnostní spektrometrií. In Konference konzervátorů-restaurátorů. Brno: Technické muzeum v Brně, 2010. s. 104-109.
 • KUČKOVÁ, Štěpánka – JELÍNEK, Jan – KÖHLEROVÁ, Veronika – ČÁMSKÁ, Lucie – KOFROŇOVÁ, Pavla – HYNEK, R. – KODÍČEK, Milan Moderní metody organické analýzy uměleckých děl. (ed.) 2010.
 • KUČKOVÁ, Štěpánka Study of the influencing effect of pigments on identification of proteinaceous binders in artworks by mass spectrometry. (ed.) 2010.
 • KUČKOVÁ, Štěpánka – HYNEK, Radovan – KODÍČEK, Milan Protein identification in insoluble material by mass spectrometry. In Kučková, Štěpánka – Hynek, Radovan – Kodíček, Milan – – 5th International symposium on practical surface analysis and 7th Korea-Japan international symposium on surface analysis PSA-10. 1. vyd. Gyeongju, Korea: National Research Foundation of Korea, 2010, s. 96-96.
 • KUČKOVÁ, Štěpánka – VÁVRA, Jiří – HYNEK, R. – KODÍČEK, Milan Analýza obsahu keramických a skleněných nádob metodou peptidového mapování. In Beljak, Ján – Březinová, Gertrúda – Varsik, Vladimír Archológia Barbarov 2009. Hospodárstvo Germánov. Archaeologica slovaca monographiae communicationes. 1. vyd. Nitra: Archeologický ústav SAV, Nitra, 2010, s. 639-644. ISBN 978-80-89315-24-6.
 • KUČKOVÁ, Štěpánka – HYNEK, Radovan – KODÍČEK, Milan Protein identification in insoluble material by mass spectrometry. (ed.) 2010.
 • KUČKOVÁ, Štěpánka – ČÁMSKÁ, Lucie – KOFROŇOVÁ, Pavla – HYNEK, R. – KODÍČEK, Milan Vliv anorganických pigmentů na identifikaci pojiv hmotnostní spektrometrií. In
 • PUMPR, V., ADAMEC, M., BENEŠ, P.; SCHEUEROVÁ, V.: Základy přírodovědného vzdělávání : Chemie pro SOŠ a SOU. 2., upr. vyd. Praha : Fortuna, 2010. 48 s., 1 CD-ROM. ISBN 978-80-7373-081-9.
 • JELÍNEK, Jan – KUČKOVÁ, Štěpánka Identifikace pryskyřičných laků v uměleckých dílech pomocí plynové chromatografie. (ed.) 2010.
 • RUSEK, M. Zkvalitnění výuky chemie na SOŠ prostřednictvím využívání appletů : Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání. Media4u Magazine [online]. 2010j, 7, X3, [cit. 2010-12-22]. s. 150-153. Dostupný z WWW: <http://www.media4u.cz/mmX32010.pdf>. ISSN 1214-9187.
 • RUSEK, M; BENEŠ, P; ADAMEC, M. Specifika vzdělávání v chemii na SOŠ nechemického zaměření. In BAJTOŠ, J. Integrácia teórie a praxe didaktiky ako determinant kvality modernej školy. Košice : Equilibria, 2010. s. 373-377. ISBN 978-80-7097-843-6.
 • RUSEK, M. Kam až dohlédneme dírou ve zdi?. Učitelský spomocník [online]. 2010j, [cit. 2010-10-26]. Dostupný z WWW: <http://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2528>. ISSN 1214-9179.
 • RUSEK, M. Co vidíme v díře ve zdi?. Učitelský spomocník [online]. 2010i, [cit. 2010-10-25]. Dostupný z WWW: <http://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2494>. ISSN 1214-9179.
 • RUSEK, M. Metodický portál, Digitální učební materiály: „Výstražné symboly“ [online]. 2010h. [cit. 2011-10-14]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/vystrazne-symboly.html>. ISSN 1802-4785.
 • RUSEK, M. Stane se televize užitečnou?. Učitelský spomocník [online]. 2010f [cit. 2010-09-30]. Dostupný z WWW: <http://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2494>. ISSN 1214-9179.
 • RUSEK, M. Model tvorby motivačních prvků výuky chemie na SOŠ nechemického zaměření. Praha, 2010e. 144 s. Diplomová práce. UK v Praze, PedF. k dispozici na požádání)
 • RUSEK, M. Už jste někdy viděli atom?. Metodický portál RVP [online]. 2010d, [cit. 2010-03-28]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/7853/UZ-JSTE-NEKDY-VIDELI-ATOM.html/>. ISSN 1802-4785.
 • RUSEM, M. Cestování z „pohodlí“ školní lavice. Učitelský spomocník [online]. 2010c [cit. 2010-4-05]. Dostupný z WWW: <http://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2423>. ISSN 1214-9179.
 • RUSEK, M. WebQuest učitelského spomocníka : Kontejnerová politika [online]. 2010b [cit. 2010-04-07]. Dostupné z WWW: <http://tinyurl.com/ykehf5f>.
 • RUSEK, M. Současný stav výuky chemie na SOŠ – 2. díl. Metodický portál RVP [online]. 2010a [cit. 2009-02-11]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/s/O/6955/SOUCASNY-STAV-VYUKY-CHEMIE-V-SOS-%E2%80%93-2-DIL.html/>. ISSN 1802-4785.
 • RUSEK, M., HAVLOVÁ, M., PUMPR, V. K přírodovědnému vzdělávání na SOŠ. Biologie-chemie-zeměpis. 1/2010, s. 19-26. ISSN 1210-3349. (dostupný zde)
 • ZACHARIÁŠOVÁ, Miroslava; HOLADA, Karel. Farmaceutické inspirace školní chemie. Biologie – Chemie – Zeměpis, roč. 19, 2010, č. 4. s. 189-193. ISSN 1210-3349.
 • ZACHARIÁŠOVÁ, Miroslava; HOLADA, Karel. Farmaceutické inspirace školní chemie. Biologie – Chemie – Zeměpis, roč. 19, 2010, č. 5. s. 231-235. ISSN 1210-3349.

Publikace z předchozích let: