Studijní program N7504

Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T220: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – chemie

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2009/2010 nebo později.

6
6

Povinné předměty

sk: O#N2309P1, roc: 1
kód název rozs. ukon. kred. semestr katedra prerekvizity korekvizity záměnnost neslučitelnost
ON2309002 Didaktika chemie ZŠ 2/2 Z+Zk 5 1. 41-KCHDCH O02309031 O02309031
ON2309005 Didaktika chemie SŠ 2/2 Z+Zk 4 2. 41-KCHDCH ON2309002 O02309032 O02309032
ON2309006 Pedagogická praxe na ZŠ 2T Z 2 2. 41-KCHDCH ON2309002 O02309033 O02309033

11
sk: O#N2309P2, roc: 2
kód název rozs. ukon. kred. semestr katedra prerekvizity korekvizity záměnnost neslučitelnost
ON2309020 Metodika chemických syntéz 1/2 Zk 4 3. 41-KCHDCH
ON2309013 Koloidní chemie 2/0 Zk 2 4. 41-KCHDCH
ON2309008 Pedagogická praxe na SŠ 2T Z 2 3. 41-KCHDCH ON2309005 O02309034 O02309034

14
14

Povinně volitelné předměty

Blok 1

sk: O#N2309S1, roc: 1
kód název rozs. ukon. kred. semestr katedra prerekvizity korekvizity záměnnost neslučitelnost
ON2309001 Koordinační chemie 3/0 Zk 3 1. 41-KCHDCH O02309026 O02309026
ON2309003 Analytika životního prostředí 0/2 Z 2 1. 41-KCHDCH O02309008,
O02309037
O02309008,
O02309037
ON2309014 Chemie léčiv 2/0 Z 2 1. 41-KCHDCH O02309043 O02309043

Studenti zapisují předměty alespoň za 3 kredity.

21

Blok 2

sk: O#N2309S2, roc: 1
kód název rozs. ukon. kred. semestr katedra prerekvizity korekvizity záměnnost neslučitelnost
ON2309004 Mechanismy organických reakcí 3/0 Zk 3 2. 41-KCHDCH
ON2309007 Retrosyntéza 2/0 Z 2 2. 41-KCHDCH O02309038 O02309038
ON2309009 Chemie a životní prostředí 2/0 Zk 2 2. 41-KCHDCH O02309014 O02309014

Studenti zapisují předměty alespoň za 3 kredity. Studenti nastoupivší v roce 2009/10 zapisují alespoň za 2 kredity.

26

Blok 3

sk: O#N2309S3, roc: 2
kód název rozs. ukon. kred. semestr katedra prerekvizity korekvizity záměnnost neslučitelnost
ON2309017 ICT ve výuce chemie 0/2 Z 2 3. 41-KCHDCH O02309053 O02309053
ON2309010 Elementarizace chemických metod 0/2 Z 2 3. 41-KCHDCH O02309046 O02309046
ON2309011 Tvorba školních vzdělávacích programů 1/1 Z 2 3. 41-KCHDCH O02309052 O02309052
ON2309016 Diplomový seminář 0/1 Z 1 3., 4. 41-KCHDCH O02309054 O02309054

Studenti zapisují předměty alespoň za 3 kredity.

31

Blok 4

sk: O#N2309S4, roc: 2
kód název rozs. ukon. kred. semestr katedra prerekvizity korekvizity záměnnost neslučitelnost
ON2309018 Chemické metody studia biologických materiálů 0/2 Z 2 4. 41-KCHDCH O02309030 O02309030
ON2309015 Modelové chemické experimenty 0/2 Z 2 4. 41-KCHDCH O02309017 O02309017
ON2309019 Směřování výuky chemie 2/0 Zk 2 4. 41-KCHDCH

Studenti zapisují předměty alespoň za 4 kredity.

37
37

Kredity za povinné předměty

  • 1. ročník: 11
  • 2. ročník: 8
  • celkem: 19

Poslední změna: 2.9.2010