Publikace studentů

Publikace studentů

Příspěvky v časopisech

 • RUSEK, M. a Š. GABRIEL. Student experiment insertion in project-based education. In: Projektové vyučování v chemii a souvisejících oborech. UK PedF, 2013, s. 38-44. M. RUSEK AND V. KÖHLEROVÁ. ISBN 978-80-7290-291-0.
 • KÖHLEROVÁ, V. Tajemství vody. In: Projektové vyučování v chemii a souvisejících oborech. UK PedF, 2013, s. 50-54. M. RUSEK AND V. KÖHLEROVÁ. ISBN 978-80-7290-291-0.
 • DOPITOVÁ, A., M. JISKROVÁ a K. PÍŠOVÁ. Nemoc, náhoda, či příroda?. In: Martin RUSEK a Veronika KÖHLEROVÁ, eds. Projektové vyučování v chemii a souvisejících oborech. Praha: UK PedF, 2013, s. 70-73. ISBN 978-80-7290-291-0.
 • POULOVÁ, A. a D. STÁRKOVÁ. Barevný svět. In: Projektové vyučování v chemii a souvisejících oborech. UK PedF, 2013, s. 88-91. M. RUSEK AND V. KÖHLEROVÁ. ISBN 978-80-7290-291-0.
 • STÁRKOVÁ, D. a M. RUSEK Editory vzorců organických sloučenin ve školní třídě v roce 2012. Media4u, 2012, 9(X4), 84-88. ISSN 1214-9187. Dostupný z WWW: <http://www.media4u.cz/mmx42012.pdf>.

Příspěvky ve sborníku z šesté studentské konference Projektové vyučování v chemii:

 • Botková, K.; Sečková, J.; Rusek, M. Céčko v céčku Projektové vyučování c chemii : 7. studentská konference, 2009 (k dispozici je i úvodní video na YouTube)
 • Kociánová, R.; Kubínová, J.; Šimková, L. Proč a čím se namazat? Projektové vyučování v chemii : 6. studentská konference, 2007
 • Deutschová, O.; Borkovcová, L. Jsme to, co jíme. Projektové vyučování v chemii : 5. studentská konference, 2006

Články na metodickém portálu RVP: rvp.cz

Články Učitelského spomocníka www.spomocnik.cz:

Další příspěvky

 • RUSEK, M., MENCLOVÁ, K. Chemistry Education at Vocational Schools with Respect to the Character of Particular Fields. In Proceedings of the Research in Didactics of the Sciences: Book of Abstracts, Kraków, 2012, P. CIEŚLA, E. ŻESŁAWSKA AND A. ŻYLEWSKA eds. Pedagogical University of Kraków, Kraków, 102. ISBN 978-83-7271-734-4. (dostupný zde)
 • RUSEK, M., SOLNIČKA, O. Mind Maps in Chemistry Education: Potential and Limitations. In Proceedings of the Research in Didactics of the Sciences: Book of Abstracts, Kraków, 2012, P. CIEŚLA, E. ŻESŁAWSKA AND A. ŻYLEWSKA eds. Pedagogical University of Kraków, Kraków, 101. ISBN 978-83-7271-734-4. (dostupný zde)
 • KOTOUČOVÁ, H.; SOLNIČKA, O.; CIBULKA, R.; JUROK, R. Syntéza a studium vlastností orthosubstituovaných 3-fenylisoalloxazinů. (ed.) Chemické listy 6/2010 : 62. sjezd českých a slovenských asociací chemických společností. 1. vyd. Praha: Česká společnost chemická, 2010, s. 433-433.
 • Kotoučová, Hana – Solnička, Ondřej – Cibulka, Radek – Jurok, RadekKOTOUČOVÁ, H.; SOLNIČKA, O.; CIBULKA, R.; JUROK, R. Syntéza a studium vlastností orthosubstituovaných 3-fenylisoalloxazinů. (ed.) 2010.