Kvalifikační práce

Aktuání přehled témat kvalifikačnch nabízených pracovníky KCHDCH naleznete zde.

Seznam aktuálně řešených prací je dostupný zde.

Více informací pro studenty bakalářského studia je k dispozici zde.

Více informací pro studenty navazujícího magisterského studia je k dispozici zde.