Studijní program B7507 (2006-2009)

Studijní program B7507: Specializace v pedagogice

Studijní obor 7504R009: Chemie se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 až 2008/2009.

6
6

Povinné předměty

sk: O#B230911, roc: 1
kód název rozs. ukon. kred. semestr katedra prerekvizity korekvizity záměnnost neslučitelnost
OB2309001 Obecná chemie 2/2 Z+Zk 5 1. 41-KCHDCH OB2309034 O02309001,
OB2309034
OB2309003 Laboratorní technika 0/3 KZ 3 2. 41-KCHDCH OB2309017,
OB2309021
OB2309019 Anorganická chemie I 2/1 Z+Zk 4 1. 41-KCHDCH OB2309034 OB2309034

11
sk: O#B230921, roc: 1
kód název rozs. ukon. kred. semestr katedra prerekvizity korekvizity záměnnost neslučitelnost
OB2309022 Anorganická chemie II 2/2 Z+Zk 5 2. 41-KCHDCH OB2309019 O02309022,
OB2309035
O02309022,
OB2309035
OB2309021 Cvičení z anorganické chemie 0/4 KZ 4 2. 41-KCHDCH OB2309003 O02309021,
OB2309017
O02309021,
OB2309017
OB2309020 Matematika pro chemiky 1/2 Zk 3 1. 41-KCHDCH O02309020,
OB2309029
O02309020,
OB2309029

14
sk: O#B230931, roc: 2
kód název rozs. ukon. kred. semestr katedra prerekvizity korekvizity záměnnost neslučitelnost
OB2309002 Bezpečnost a toxikologie 1/0 Zk 1 4. 41-KCHDCH O02309002,
OB2309018
O02309002,
OB2309018
OB2309005 Organická chemie I 3/2 Z+Zk 5 3. 41-KCHDCH OB2309022 O02309022 O02309005,
OB2309036
OB2309007 Analytická chemie 3/1 Z+Zk 6 3. 41-KCHDCH O02309007 O02309007

17
sk: O#B230941, roc: 2
kód název rozs. ukon. kred. semestr katedra prerekvizity korekvizity záměnnost neslučitelnost
OB2309012 Fyzikální chemie 2/1 Z+Zk 4 4. 41-KCHDCH O02309012
OB2309006 Organická chemie II 2/2 Z+Zk 4 4. 41-KCHDCH OB2309005 OB2309030 O02309006,
OB2309030
OB2309008 Cvičení z analytické chemie 0/3 KZ 4 4. 41-KCHDCH OB2309007 O02309008 O02309008

20
sk: O#B230951, roc: 3
kód název rozs. ukon. kred. semestr katedra prerekvizity korekvizity záměnnost neslučitelnost
OB2309055 Cvičení z organické chemie 4T KZ 4 5. 41-KCHDCH OB2309006 OB2309024 O02309055,
OB2309024
OB2309025 Chemická informatika 0/2 KZ 2 5. 41-KCHDCH O02309024,
O02309025,
OB2309039
O02309024,
O02309025,
OB2309039
OB2309015 Úvod do didaktiky chemie 2/2 Z+Zk 5 5. 41-KCHDCH OB2309026 O02309015,
O02309016,
O02309017,
O02309056,
OB2309026

23
sk: O#B230961, roc: 3
kód název rozs. ukon. kred. semestr katedra prerekvizity korekvizity záměnnost neslučitelnost
OB2309044 Biochemie 3/1 Z+Zk 5 6. 41-KCHDCH OB2309006 OB2309011
OB2309010 Exkurze 1T Z 1 5., 6. 41-KCHDCH O02309010,
OB2309038
O02309010

26
26

Povinně volitelné předměty

sk: O#B2309V5, roc: 3
kód název rozs. ukon. kred. semestr katedra prerekvizity korekvizity záměnnost neslučitelnost
OB2309056 Instrumentální analýza 2D KZ 3 6. 41-KCHDCH OB2309028 OB2309028
OB2309013 Cvičení z fyzikální chemie 2D KZ 3 6. 41-KCHDCH OB2309012 O02309013

Student zapisuje předměty v minimálním rozsahu 3 kredity.

31
sk: O#B2309V6, roc: 3
kód název rozs. ukon. kred. semestr katedra prerekvizity korekvizity záměnnost neslučitelnost
OB2309009 Přehled chemických technologií 2/0 Zk 3 6. 41-KCHDCH OB2309031
OB2309042 Dějiny chemie a chemických výrob 2/0 Zk 3 6. 41-KCHDCH ON2309012 ON2309012

Student zapisuje předměty v minimálním rozsahu 3 kredity.

35
35

Kredity za povinné předměty

  • 1. ročník: 24
  • 2. ročník: 24
  • 3. ročník: 17
  • celkem: 65

Poslední změna: 27.9.2010