8. mezioborové a mezinárodní symposium na téma Staré příběhy české. K poctě Aloise Jiráska.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

konferenci Staré příběhy české, konanou ku poctě Aloise Jiráska (1851-1930), jsme chystali na 16.-17. dubna a těšili jsme se, že na ní vystoupíte.
Bohužel – a není třeba vykládat proč – se konat nemůže. Rozhodně ji ale nerušíme, jednáme o vhodném dalším termínu. V současné době uvažujeme o 27.-28. květnu t. r., opět v Památníku národního písemnictví na Strahově. Karanténní opatření ovšem teprve ukáží, co a kdy budeme moci realizovat.
Těšíme se na Vás, ať už to bude kdykoli.
S pozdravem
za Katedru dějin a didaktiky dějepisu PedF UK a ve spolupráci s Tomášem Pavlíčkem z LA PNP
Magdaléna a Jiří Pokorných