8. mezioborové a mezinárodní symposium na téma Staré příběhy české. K poctě Aloise Jiráska – 22.6.2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Sympozium Staré příběhy české věnované památce Aloise Jiráska (1851-1930) se bude konat tentokrát již prezenčně, a to 22. června 2022 od 9:00 do 17:00 hodin ve Velkém sále Pedagogické fakulty UK.
Symposium by mělo reflektovat život a dílo tohoto spisovatele i jeho postavení v české společnosti a historické paměti. Zároveň by se mělo zaměřit i na historickou beletrii a všechny další – moderní prostředky poznávání minulosti a vytváření emocionálního vztahu k ní, a to jak ve škole, tak mimo školu.

Za Katedru dějin a didaktiky dějepisu PedF UK
Magdaléna a Jiří Pokorných

Staré příběhy české – pozvánka

Program konference