Erasmus – vyjíždějící studenti

Program Erasmus+ na Katedře dějin a didaktiky dějepisu
Katedrální koordinátor: PhDr. Iva Beránková ( iva.berankova@pedf.cuni.cz ).

Katedra dějin a didaktiky dějepisu se účastní na programu Erasmus od roku 2001. Pro roky 2014-2021 máme uzavřeny následující bilaterální smlouvy: s francouzskou Université de Nantes a v Perpignanu, německou v Mannheimu a Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově, se slovinskou univerzitou v Koperu a Lublani, polskou univerzitou v Rzeszowě, Poznani, Krakově, ve Vratislavi, s tureckou univerzitou v Konyi, rakouskou univerzitou ve Vídni a univerzitou du Luxembourg. Od roku 2015 je uzavřena smlouva s Bratislavou, Bánskou Bystricí, španělským Oviedem. Od roku 2016 budete moci vyjet do Frankfurtu nad Mohanem. Dále máme smlouvu s makedonskou Skopjí, švédskou Uppsalou a maďarskou Budapeští. Nově jsme uzavřeli smlouvu s univerzitou v německém Bambergu. Tento seznam je jen rámcový – aktuální seznam bilaterálních dohod všech kateder je vyvěšen ve webových aplikacích UK, kam se musíte přihlásit.

PROSÍM VŠECHNY ZÁJEMCE, ABY SI PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI DŮKLADNĚ PŘEČETLI VEŠKERÉ INFORMACE A POKYNY NA REKTORÁTNÍCH STRÁNKÁCH ERASMU. UPŘÍMNĚ DOPORUČUJEME, ABY SE STUDENTI PŘED PODÁNÍM PŘIHLÁŠKY SEZNÁMILI S NABÍDKOU PŘEDMĚTŮ, KTERÉ JSOU NA DANÉ UNIVERZITĚ URČENY STUDENTŮM ERASMU A PŘEDBĚŽNĚ SI VYBRALI MIN. 1-2 povinných, 1-2 povinně volitelných a zbytek volitelných předmětů, které jim takto na UK mohou býzt uznány (na obou katedrách, pod které na PedF spadají).

Prosím studenty, kteří o studium v zahraničí mají zájem, aby předem kontaktovali katedrální koordinátorku a prohovořili s ní detaily. V zásadě platí, že vyjíždějící student by se měl zapsat v SIS naší Pedagogické fakulty do předmětu, který mu zde má být uznán jako kompatibilní. Při sčítání kreditů se prosím řiďte českým kreditním ohodnocením, nikoli počtem kreditů získaným za předmět v zahraničí. O započtení zahraničních kreditů musíte požádat – formulář je na stránkách studijního oddělení. Také o zapsání kreditů za přípravu bakalářské či diplomové práce v zahraničí musíte požádat přes studijní oddělení.

Přihlašování ke studijním pobytům Erasmus+  se děje přes aplikaci https://is.cuni.cz/webapps.

Výběrové řízení programu Erasmus+ pro vyjíždějící studenty na všechny univerzity probíhají na KDDD vždy na jaře roku, v němž student na podzim vyjíždí. KDDD preferuje dvousemestrální výjezdy, především z důvodů dvousemestrálních kurzů v našem kurikulu a uznávání absolvování srovnatelných kurzů v zahraničí, nevylučuje však výjezdy jednosemestrální, především u studentů, kteří vyjíždějí za účelem přípravy bakalářské, diplomové či doktorské práce.

Ke konkurzu je zapotřebí předem odevzdat

1. motivační dopis v jazyce země, kam student vyjíždí, popř. v angličtině,
2. návrh projektu, na němž chce v zahraničí participovat a seznam předmětů, které chce student v zahraničí absolvovat.
3. doporučení pedagoga, který zná studenta např. ze semináře či z vedení jeho bakalářské, magisterské, diplomové či doktorské práce. Samozřejmě v češtině, formulář neexistuje. Doporučení prosím odevzdejte s ostatními podklady na sekretariátě katedry.

Po návratu

mohou studenti žádat o uznání předmětu jako volitelného předmětu vykonaného v rámci studijního pobytu Erasmus+.

Jako povinně-volitelný předmět je možno zapsat kterýkoli kurz absolvovaný v zahraničí – je to vnímáno jako další vypsaný povinně volitelný seminář naší katedry. V SISu si v takovém případě zapište takový PV kurz, který se obdobím nebo tématem co nejvíce blíží zahraničnímu kurzu a výsledek vám do SISu zapíše relevantní vyučující na základě dokladu o absolutoriu kurzu v zahraničí nebo na základě dodatečně dodané písemné práce.

Předmět Příprava bakalářské/magisterské práce do SISu zapisuje vedoucí práce.

Přílohy