Zahraniční spolupráce

Zahraniční spolupráci jednotlivých vyučujících lze najít v jejich životopisech na tomto webu

Meziuniverzitní kontakty (vč. přednášek typu invited speaker) podle zahraničních institucí

Univerzity

 • Eötvös Loránd Universität, Budapest (prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc., doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.)
 • Freie Universität, Berlin (doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc., prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc)
 • Humboldt-Universität zu Berlin (PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.)
 • Technische Universität, Dresden (Mgr. Dušan Foltýn, PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.)
 • Universität Wien (doc. PhDr. Jiří Pokorný, CSc., doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc., prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.)
 • Universita A. Mickiewicza, Poznań (prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.. Mgr. Dušan Foltýn)
 • Universita Mateja Bela, Bánská Bystrica (Mgr. Dušan Foltýn)
 • Universität Leipzig (doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.)
 • Université de Nantes (doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.)
 • Université Paris I, Panthéon-Sorbonne (doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.)
 • University of Leeds, Department of Classics (doc. PhDr. Jana Kepartová, CSC., PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D., od 2019)
 • University of Minnessota, Minneapolis (prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.)
 • University of Reading, Department of Classics (doc. PhDr. Jana Kepartová, CSC., PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D., od 2019)
 • Univerza na Primorskom, Koper (doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc., prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc., PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.)
 • Uniwersytet Wroclawski (PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.)

Další mezinárodní spolupráce

 • CEEPUS – spolupráci univerzit  v rámci střední a východní Evropy a západního Balkánu (PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.)
 • CEFRES, Paris (Centre français de recherche en sciences sociale (doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.)
 • Česko-slovensko-francouzská komise historiků (doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.)
 • Egypt and Austria Society (PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.)
 • International Standing Conference for the History of Education (doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.)
 • Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften Görlitz.
 • Vědecká rada přípravného sdružení Welterbe Klosterlandschaft  Waldsassen-Stiftland r. V. (prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.)

Doktorát pod dvojím vedením (Ph.D.)

– viz též Doktorandi

 • Université Paris I – Sorbonne, Francie – vedení disertační práce Jiřího Hnilici (doc. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.)
 • Université Paris IV – Sorbonne, Francie – vedení disertační práce Doubravky Olšákové – (doc. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.)
 • Université du Luxembourg – vedení disertační práce Jakuba Bronce (PhDr. Petr Koura Ph.D.)

Ukončená spolupráce

 • Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Vorhaben Corpus inscriptionum Latinarum, Berlin (doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.; ukončena v roce 2005)
 • Freie Universität, Berlin (prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.)
 • Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf (doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D., †2015)
 • Humboldt-Universität zu Berlin (doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.)
 • International Summer School of Heritage Management, Interpretation and Education 2014. Letní školu pořádala KDDD ve spolupráci s Univerza na Primorskom v Koperu, a Univerzitou Mateja Bela v Bánské Bystrici (prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc., PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D., Mgr. Dušan Foltýn – 2014)
 • Karachaievsk University, Karachaievsk, Cherkessian-Karachaievsk Republic, Russian Federation (prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.)
 • Universita di Padova (doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.)
 • Universita di Roma “La Sapienza” (doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc., prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.)
 • University of Karaganda, Kazachstán (PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
 • Ludwig-Maximilian-Universität, München (doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.)
 • Technische Universität, Dresden (prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.)