Zahraniční spolupráce

Meziuniverzitní kontakty (vč. přednášek typu invited speaker)

 • Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf (doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.)
 • Humboldt-Universität, Berlin (doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.)
 • Eötvös Loránd Universität, Budapest (prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc., doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.)
 • Freie Universität, Berlin (prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc., doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc., prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc)
 • Karachaievsk University, Karachaievsk, Cherkessian-Karachaievsk Republic, Russian Federation (prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.)
 • Ludwig-Maximilian-Universität, München (doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc., Mgr. Robert Skopek)
 • Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg (doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.)
 • Universität Wien (doc. PhDr. Jiří Pokorný, CSc., doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc., prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.)
 • Universita A. Mickiewicza, Poznań (prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.. Mgr. Dušan Foltýn)
 • Universita di Padova (doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.)
 • Universita di Roma „La Sapienza“ (doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc., prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.)
 • Universita Mateja Bela, Bánská Bystrica (Mgr. Dušan Foltýn)
 • Université de Nantes (doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.)
 • Université Paris I, Panthéon-Sorbonne (doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.)
 • University of Karaganda, Kazachstán (PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.)
 • University of Minnessota, Minneapolis (prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.)
 • Univerza na Primorskom, Koper (doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc., prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc., PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.)
 • Technische Universität, Dresden (prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc., Mgr. Dušan Foltýn)

Další mezinárodní spolupráce

 • Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Vorhaben Corpus inscriptionum Latinarum (doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.)
 • CEFRES (Centre français de recherche en sciences sociale (doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.)
 • Česko-slovensko-francouzská komise historiků (doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.)
 • Egypt and Austria Society (PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.)
 • International Standing Conference for the History of Education (doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.)
 • International Summer School of Heritage Management, Interpretation and Education 2014. Letní školu pořádala KDDD ve spolupráci s Univerza na Primorskom v Koperu, a Univerzitou Mateja Bela v Bánské Bystrici (prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc., PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D., Mgr. Dušan Foltýn)
 • Vědecká rada přípravného sdružení Welterbe Klosterlandschaft  Waldsassen-Stiftland r. V. (prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.)

Doktorát pod dvojím vedením (Ph.D.)

 • Université Paris I – Sorbonne, Francie – vedení disertační práce Jiřího Hnilici (doc. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.)
 • Université Paris IV – Sorbonne, Francie – vedení disertační práce Doubravky Olšákové – (doc. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.)